Humurajhoj

Preferinde piediri!

    Alarhano achetis 10 azenojn. Rajdante sur azeno, li nombris nur 9 azenojn. Kiam li piediris, li nombris 10 azenojn. Tian nombradon li ripetadis multfoje kaj fine li diris: "Preferinde piediri!"

Akurata trajno

     Lino estas vendisto en fervoja stacio kaj bone scias la horaron de la trajnoj. Foje li hazarde trovis, ke iu trajno atingis akurate kaj tuj iris al la konduktoro: "Gratulon! Mi laboris 15 jarojn chi tie kaj unuafoje vidis akuratan trajnon." "La trajno atingis en la ghusta horo, sed tio devis esti hierau!".

pliaj