Humurajhoj

Helpvoko

    Dronanto malespere kriis al viro preterpasanta sur la bordo: "Helpu, helpu, mi ne scias naghi!" "Kio kriinda! Ankau mi ne scias naghi, sed mi neniam kriegas kiel vi!" laute respondis la preterpasanto.

Malsama prezo

    En kafejo en Parizo skoto demandis prezon de taso da brando. "Du frankojn por trinko sur balkono," diris kelnero, "sed vi pagos unu kaj duonan frankojn, se vi trinkos che la bufedo." Post pripenso la skoto demandis: "Kiom do, se mi trinkos che la bufedo starante sur unu piedo?"