Humurajhoj

Monahhino kaj alkoholo

    Maljuna drinkemulo eniranta en bufedejon estis admonata de monahhino: "Alkoholo estas fonto de krimo kaj pereo, drinkado poluos viajn korpon kaj animon. Tenu vin fore de alkoholo!" La drinkemulo demandis rigardante la monahhinon: "Kiel vi scias malutilon de drinkado?" La monahhino eklevis la shultrojn. La drinkemulo refoje demandis: "Chu vi neniam drinkis?" "Neniam." "Do ni kune eniru. Mi regalos vin, kaj vi scios, ke alkoholo ne estas malbona." Post momenta medito la monahhino konsentis: "Do mi provu. Sed mi ne eniros, alie oni miskomprenos min. Alportu tason da vino al mi. Prenu paperan tason."

    La drinkemulo eniris kaj diris al la kelnero: "Du tasojn da viskio, kaj unu estu papera." Kaj la kelnero tuj murmuris: "Certe atendas la monahhino."

 

 

 

Teruro

    Pastro unuafoje fluganta falis en timon. Stevardino rimarkis kaj konsolis lin: "Via vizagho estas pala, shajne alkoholo helpos vin trankvilighi."

    La pastro klinis la kapon al la fenestro, ekrigardis eksteren kaj diris: "Dankon pro via afableco, sed nun estas jam tre proksime al la sidejo de la eklezio."

pliaj