Pastro kaj senlaborulo
    Pastro demandis senlaborulon: "Kien vi volus iri post via morto, paradizon au inferon?"
    "Tien, kie estas laboro," respondis la senlaborulo.