Unua-pagho >> Esperantujo >> Kalendaro
Marto
10-20:
Sudamerika rondvojagho en Bolivio-Peruo-Chilio (Esperantotur, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio; tel.+telefakso: +48-52-3461151; retposhto: turismo@bydg.pdi.net)
19-23:
Subkontinenta Kongreso en Roodeplaat apud Pretoria, Sudafriko (Axel von Blottnitz, retposhto: vonblottnitz@icon.co.za)
20-28:
Vojagho al 6-a TAKE (Tutamerika Kongreso de Esperanto) en Havano-Kubo
20 mar
.-03 apr.: Sudamerika rondvojagho en Lima - Nasca - Arequipa - Kanjono Colca - Arica - Calama - dezerto Salar de Atacama - gejseroj Tatio kaj tra Calama - Antofagusta - Santiago de Chile
21-27:
6-a Tutamerika Kongreso de Esperanto en Havano, Kubo (Kuba Esperanto-Asocio, poshtfako 5120, CU-10500 Havano, Kubo; tel.: +53(7)404484 kaj 53-9102; telefakso: 33-8729; retposhto: kubesp@ip.etecsa.cu; kubesp@enet.cu; diaznorberto@latinmail.com)
26 mar
.-03 apr.: Nacia Kongreso de Franca Fervojista E-Asocio (Denise Rolland, Le Beudrec, FR-56950 Crach, Francio; retposhto: jd.rolland@wanadoo.fr)
27-28:
Kultura Semajnfino en La Chaux-de-Fonds (Kultura Centro Esperantista, C.P. 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio; tel.+telefakso: +41-32-9267407; retposhto: kce.esperanto@bluewin.ch)