Unua-pagho >> Esperantujo >> Kalendaro
Januaro
05-18:
18-a Australia E-kongreso kaj Somer-lernejo, Perto (Esperanto League of WA, 33 Moore Street, 6004 East Perth WA; tel.: +61/8/92-21-96-55; telefakso: 93-25-70-61; retposhto: esperanto@iexpress.net.au; hejmpagho: http://www.iexpress.net.au/~esperanto/events.htm)
18-20:
Ni festivalu!, teatra stagho, Barlaston, Britio
Februaro
26 feb
.-8 mar.: 4-a Internacia Himalaja Renkontigho, Nepalo (P.O. Box 10518, Kathmandu; tel.: +977/1/413-754 [s-ro L. P. Agnihotri]; telefakso: 227-230; retposhto: sosierra@wlink.com.np, nrb@ntc.net.np; hejmpagho: http://www.esperanto.com.np/)
Marto
02-03:
E-stagho, Saint-Aignan-de-Grandlieu che Nantes, Francio (Helene Vincent, 3 rue Blaise Cendrars, FR-44100 Nantes; tel.: +33/2/40-43-92-42; retposhto: godivier@esperanto.org; hejmpagho: http://esperanto44.free.fr/)
06-09:
4-a Nacia Kongreso de Kuba E-Asocio, Havano. Cheftemo: Eo: chu nur lingvo? (Kuba E-Asocio, pf. 51, CU-10500, La Habana; telefakso: +53/7/338-729; retposhto: kubesp@ip.etecsa.cu)
06-10:
14-a Festivalo EoLa (Esperanto-lingvo arta), Cheboksaro, Ruslando (Sasha Fedotova, RU-428024, Cheboksari, str. Egerskaja 5-10; retposhto: dmir@online.ru; hejmpagho: http://www.eola-14.by.ru; temo: Renesanco)
10-17:
TEJO-seminario, Litovio (TEJO, p/a CO de UEA), temo: Aktiva civitaneco.
22-26:
Marborda Internacia Renkontigho (MIRo) en Zadar, Kroatio (KEJA, Amrusheva 5, HR-10000 Zagreb; retposhto: Vanja.Radovanovic@etk.ericsson.se; hejmpagho: www.angelfire.com/va2/Vanja/miro8.html)
23-24:
Vintraj Tagoj de E-Asocio de Finnlando, Mikkeli (EAF). Temo: Literaturo -- plupera kaj novkrea forto.
25-29:
Praktikado de Esperanto, 1-a kaj 2-a noveloj, Bouresse, Francio (Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse; tel.+telefakso: +33/5/49-42-80-74; retposhto: kvinpetalo@post.club-internet.fr)
29 mar
.-01 apr.: Nov-Zelanda E-Kongreso, Wellington, Nov-Zelando (Nov-Zelanda E-Asocio, Box 8140, Symonds Street, Auckland 1035; tel.: +64/9/579-47-67; retposhto: esperanto-nz@geocities.com; gasto: Terezja Kapista.
27 mar
.-02 apr.: 26-a Internacia junulara Festivalo, Fenestrelle (Torino), Italio (retposhto: ijf.admin@esperanto.it; hejmpagho: www.esperanto.it/iej/ijf/2002/index.php). Temo: Integrigho de minoritatoj en Europo de EUR.
29 mar
.-05 apr.: 18-a Printempa Semajno Internacia, Waldfischbach-Burgalben, Germanio (Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler; tel.: +49/2641/4885; telefakso: 2641/978-666; retposhto: psi@esperanto.de)
30 mar
.-01 apr.: Humura Festivalo Aprilaj ridetoj en Odessa, Ukrainio (retposhto: zoo@te.net.ua)
30 mar
.-02 apr.: 57-a Kongreso de SAT-Amikaro kaj Printempa stagho de Esperanto-France-Est, Vigy apud Metz, Francio (Bruno Henry, 5 rue Jean Mermoz, FR-57100 Thionville; tel.: +33/3/82-54-32-91; retposhto: esperanto.thionville@laposte.net; hejmpagho: http://www.multimania.comm/esperantothion/)
Aprilo
05-14:
4-a Bulgara Studadsesio de AIS, Karlovo, Bulgario.
09-13:
La shtona urbo kaj la Nerona tempo, Bouresse, Francio (vidu 25-29 marto; gvidas Anna Lowenstein)
19-21:
10-a Semajnfina Studsesio por instruistoj, Herzberg/Harz, Germanio (E-Asocio Sudharz, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg/Harz; tel.+telefakso: +49/5521/1363; retadreso: zilvar@t-online.de)
19-25:
Baza legolisto de W. Auld, Bouresse, Francio (vidu 25-29 marto; gvidas Ed Borsboom)
20-21:
Kultura Monatfino, KCE, Svislando, temo: Kia rolo por la maldekstro en la nuna Esperantio?
22-28:
Lingva Seminario en Skokovy, instruado, ekskursoj, jogo, prelegoj (Jindriska Drahotova, Sadova 745/36, CZ-293 01 Mlada Boleslav, Chehhio; tel.: 420 326731845, retadreso: drahotovaesperanto@seznam.cz)
26-28:
Junulara E-Renkontigho, Herend, Hungario (Katalin Perczel-Szabo, Vecsey u. 8/F, HU-8200 Veszprem; retadreso: hej@math.bme.hu)
26-29:
9-a Tutlanda Renkontigho, Karakaso, Venezuelo (retadreso: venesperanto@tutopia.com)
27 apr
.-05 majo: 27-aj Esperantaj Tagoj kaj 12-a Ghenerala Konferenco de Monda Turismo, Bydgoszcz, Pollando.
29 apr
.-03 majo: Botaniko, Bouresse, Francio (vidu 25-29 marto; gvidas Ru Bossong, Philippe Pellicier)
Majo
01-09:
Lingva E-Festivalo Aroma Jalto-2002, Jalto, Krimeo, Ukrainio (Volodimir Hordijenko, p.k. 35, UA-01133 Kiev-133; tel.: +38/044/295-17-01; retposhto: volodimir_h@hotmail.com)
03-05:
Brita Kongreso, Stoke on Trent (EAB)
09-12:
Printempa Renkontigho de Nederlanda kaj Flandra E-Junularoj, insulo Ameland, Nederlando (Petriko Oudejans, Boekhorst-straat 101-A, 2512 CM Den Haag; tel.: +31/70/360-55-11; retposhto: petriko@planet.nl)
17-19:
Semajnfino kaj jarkunveno de SATEB, Stoke on Trent, Britio (Barlaston)
17-20:
Franca Nacia Kongreso, Strasburgo, Francio
17-20:
79-a Germana E-Kongreso, Husum, Germanio (Esperanto-Nord Am Oster-sielzug 6, DE-25840 Friedrichstadt; retposhto: 79.GEK@web.de; temo: Lingvo kaj naturo)
17-20:
11-a Semajnfina Studsesio por instruistoj, Herzberg/Harz, Germanio, kun B-seminario pri Cseh-metodo (E-Asocio Sudharz, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg/Harz; tel.+telefakso: +49/5521/1363; retposhto: zilvar@t-online.de)
18-19:
13-a Kongreso de Valencia E-Federacio kaj Murcio, Vall d'Uxo, Castellon, Hispanio (retposhto: augustocasquero@infonegocio.com)
18-20:
E-stagho, Le Croisic, Francio (vidu che 2-3 marto)
18-21:
11-a Xinyang-a Teo-Festivalo, kun E-o kiel pontlingvo, Xinyang, Henan, Chinio (Zhang Xuesong, Changtaiguan Dianguansuo, CN-464193 Xinyang, Henan; tel.: +86/376/882-15-53; retposhto: deodaro@263.net)
23-27:
Tagoj de Kijivo (Mikaelo Lineckij, p.k. 91, UA-04201 Kijiv-201, Ukrainio; tel.: +38/044/432-07-43; retposhto: lineckij@ukrpost.net)
24-27:
97-a Skota Kongreso, St. Andrews, Skotlando (E-Asocio de Skotlando)
31 maj
.-02 jun.: 5-a Kongreso de Kroataj E-istoj, 14-a Alp-Adria Konferenco kaj Mezeuropa Renkontigho por Infanoj, Rijeka-Kostrena (Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR 10000 Zagreb; tel.: 4617550; telefakso: 4619373; retposhto: esperanto@zg.tel.hr)
Junio
01-02:
E-Renkontigho Festo de la Rozoj, Karlovo, Bulgario (Esperinform, p.k. 44, BG-4300 Karlovo; tel.: +359335-3933; retposhto: leonov@rozabg.com)
01-07:
54-a Kongreso de Internacia Fervojista E-Federacio, Plovdiv, Bulgario (LKK de 54-a IFEF, P. k. 455, BG-4000 Plovdiv; tel.: +359/32/267-912; telefakso: 359/29-87-71-51; retposhto: bdz-interl@bbf.bg)
08-16:
24-a Chebalta E-ista Printempo, Mielno, Pollando (Pola E-Asocio, Box 30, 75-016 Koszalin-1; tel.: +48/94/340-45-63)
11-16:
Ekoturisma Renkontigho en la montaro Shumava, Chehhio (KAVA-PECH)
12-19:
2-a Internacia Seminario por Europa Integrigho, Bruselo, Belgio (Marcel Delforge, Rue des Glacieres 16, BE-6001 Marcinelle/Charleroi, Belgio)
18-22:
Altnivela Lingvokurso kun muziko, Bouresse, Francio (vidu 25-29 marto; gvidas Terry Page)
22-24:
51-a Konferenco de E-Ligo por Norda Ameriko, Sacramento, Kalifornio, Usono (ELNA, P.O. Box 1129, El Cerrito CA 94530)
25-30:
Simpozio dedichita al la 110-jara jubileo de la E-societo Espero, Sankt-Peterburgo, Rusio (Anna Butkiewicz, ab. ja. 130, RU-197022, Sankt-Peterburg; tel.: +7/812/234-47-59)
27-30:
Simpozio pri ekoturisma edukado, Brashov, Rumanio (vidu 24-26 feb.)
30 jun
.-13 jul.: 50-a Esperanto-Tendaro (unua etapo), Lanchov, Chehhio (retposhto: podhradska@volny.cz)
julio
01-07:
Renkontigho de Europa Junularo apud Kijivo, Ukrainio (Mikaelo Lineckij, p.k. 91, UA-04201 Kijiv-201; tel.: +38/044/432-07-43; retposhto: rejo@uafree.net; http://www.esperanto.kiev.ua/rejo.htm)
01-07:
12-a Internacia E-Kongreso, Riga, Latvio (Mara Timermane, Valdemura iela 145/1-32, Riga LV-1013; tel.: +371/7/361-395; retposhto: mtimermane@hotmail.com; temo: Internacia kulturo en Baltaj landoj)
01-08:
75-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda, Alicante, Hispanio (Marten Busten Benito, Apt. de Correos 4143, ES-03080 Alicante; retposhto: marteno@ctv.es; http://www.multimania.com/satesperanto/kongresoj/kongreso2002/Alicante2002.html)
05-07:
61-a Hispana E-Kongreso, Alicante, Hispanio (retposhto: augustocasquero@infonegocio.com)
06 jul.
-17 aug.: Diversaj staghoj, Gresillon, Francio (Chateau, FR-49150 Bauge; tel.: +33/2/41-89-10-34; retposhto: kastelo.gresillon@free.fr; http://greziljono.kastelo.free.fr)
07-14:
38-aj Baltiaj E-Tagoj, Riga, Latvio (Organiza Komitato de BET-38, p.k. 150, LV-1050, Riga; tel.: +371/727-61-88, 640-71-74; retposhto: esperolat@e-apollo.lv)
08-26:
Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK-2002), Brattleboro, Vermonto, Usono (Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, WA-98512 Olympia, retposhto: eddyellen@aol.com; instruas Ilona Koutny, Aleksandr Melnikov kaj Roberto Resende)
09-16:
Levighas la Kurteno, aktorarto, kaj Inicado al kaj praktikado de jogo, Bouresse, Francio (vidu 25-29 marto; gvidas Paul Gubbins kaj Colin Simmonds, resp. Arlette Plutniak)
14-18:
Balta E-Forumo en Kaliningrad, renkontigho kun socia, kultura kaj turisma programo (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1248, Ruslando; retposhto: sezonoj@yahoo.com; http://www.sezonoj.itgo.com)
14-27:
50-a Esperanto-Tendaro (dua etapo), Lancov, Chehhio (retposhto: podhradska@volny.cz)
19-23:
Preparado al Altaj Studoj, Bouresse, Francio (vidu 25-29 marto; gvidas Janine Dumoulin kaj Georges Lagrange)
20-26:
Internacia E-Konferenco de OSIEK, Loveno, Belgio ("Esperanto 3000", Rue R. Menada 44, BE-1320 Hamme-Mille; tel.: +32/10/860-112; retposhto: esperanto3000@esperanto.be; http://www.geocities.com/esperanto3000/IEK2002.htm; temo: Scienco kaj socio)
20-27:
55-a Kongreso de Internacia Katolika Unuigho E-ista, Kromeriz, Chehhio (Miloslav Svacek, Trcicka 6, CZ-75127 Pencice; retposhto: msvacek@iol.cz; http://www.ikue.org/kong2002/kong2002.html)
21-28:
58-a Internacia Junulara Kongreso, Pato, Branco, Brazilo (TEJO, p/a CO de UEA, vidu kolofonon; temo: Lingvo, kulturo kaj oportunecoj)
25-31:
15-a Internacia Junulara Semajno, Szekesfehervar, Hungario (Hungara E-Junularo, pk. 87, HU-1675 Budapest; tel.+telefakso: +36/1/282-88-85; retposhto: hej@math.bme.hu; http://www.esperanto.hu/hej/)
26 jul.
-02 aug.: 18-a Internacia Simpozio pri E-Turismo, kun studadsesio de AIS pri ekologio en Amazonio, shipvojagho Manaus-Belem, Brazilo (Monda Turismo)
28 jul.
-08 aug.: 50-a Esperanto-Tendaro (tria etapo), Lancov, Chehhio (retposhto: podhradska@volny.cz)
29 jul.
-11 aug.: Junulara Ekologia Ekspedicio. Ekskursoj, esploroj, kursoj, distrajhoj apud Dnestro (retposhto: zoo@te.net.ua, verda99@mail.ru)
31 jul.
-11 aug.: 11-a Memzorga Lagumado, Delegyhaza, Hungario (Laszlo Garamvolgyi, Arany Janos ut 47, HU-1221 Budapest; tel.: +36/60/209-78-64; retposhto: e818@develop.ksh.hu; http://www.krokodilo.de/mela/mela.html)
Augusto
03-10:
87-a Universala Kongreso de Esperanto kaj 35-a Internacia Infana Kongreseto, Fortalezo, Brazilo (CO de UEA, adreso en la kolofono. Temo: Diverseco --shanco, ne minaco)
03-10:
52-a Kongreso de Kristana E-Ligo Internacia, Berekfurdo, Hungario (Iren Bagi, Baross u. 54/b, HU-1201 Budapest)
03-16:
Somera E-Lernejo, Poprad, Slovakio.
06-10:
Preparado al la skriba parto de la ekzameno pri kapableco, Bouresse, Francio (gvidas Georges Lagrange)
10-20:
Somera E-Lernejo kun trinivelaj kursoj, Recici, Bosnio-Hercegovino (Esperanto-Ligo de Respubliko Srpska)
17-23:
Turisma Semajno, Poprad, Slovakio (Esperanto, Sob. nam. 39, SK-058 01 Poprad)
17-23:
6-aj Bretonaj Renkontighoj, Plouezec, Bretonio, Francio (Roger Eon, 5 kervilin Izelan, FR-22470 Plouezec; tel.: +33/2/96-22-77-17; retposhto: esperanto.22@libertysurf.fr)
18-26:
3-a Europ-Medicina E-Kongreso, Hodmezovasarhely, Hungario (Katalin Farago, pk. 89, HU-6801 Hodmezovasarhely; retposhto: konyv@korhaz.hodtav.hu, esp-med@freemail.hu)
23-26:
3-a Azia Kongreso de E-o kun sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj, Seulo, Koreio (Korea Esperanto-Asocio, 1601 Kangbyon Hanshin Core B/D, 350 Mapo-dong, Mapo-gu, Seoul-121-703; tel.: +82/2/717-69-74; telefakso: 717-69-75; retposhto: keast@soback.kornet21.net; TTT-pagho: http://esperanto.or.kr/)
23-28:
5-a Europ-Unia E-Kongreso, Verono, Italio (Verona E-Grupo, C. P. 1616, IT-37100 Verona; retposhto: esperantoverona@adriacom.it; temo: Efektiva lingva egaleco: rajto de la europanoj)
30 au
g.-7 sept.: FESTO, Int. jun. renkontigho de JEFO, en la kastelo Greziljono (JEFO, 4 bis, rue de la Cerisaie, FR-75004, Paris; retposhto: jefo@esperanto.org)
30 au
g.-08 sept.: 25-a Sanmarineca Universitata Sesio de AIS, Nitra, Slovakio (Kleinenberger Weg 16 B, DE-33100 Paderborn, Germanio; TTT-pagho: http://www.ais-sanmarino.org/)
Septembro
01-08:
Humanisma E-Semajno en Chervar-Porat, Norda Adriatiko. (Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio; retposhto: mato.spekuljak@zg.tel.hr; TTT-pagho: http://www.geocities.com/adhumanitatem/humdomo.htm; temo: L. Zamenhof)
02:---
Komenco de 4-monata plentempa E-kurso che la Popolaltlernejo de Karlskoga, Svedio (Informoj che la kursgvidanto Lars Forsman <lars.forsman@fhsk.karlskoga.se>)
02-05:
Tutmonda Konferenco pri Kibernetiko, Nitra (AProf. Dr. Habil. Eva Polakova, PF UKF, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 74 Nitra, Slovakio; tel.+telefakso: +421-37-6511013; retposhto: epolakova@ukf.sk)
07-08:
Skota Studrondo, Dunblane, Skotlando, Britio (Esperanto-Asocio de Skotlando, 47 Airbless Crescent, Motherwell, ML13AP, Britio; tel.: +44-1698-263199; retposhto: david@bisset100.freeserve.co.uk)
07-14:
Astronomio: amatoroj kontribuas. Stagho en Sankt-Mikaela Observatorio, suda Francio (Alex Mikisev, AEK, str. Uziel 120/8, IL-52302, Ramat-Gan, Israelo; retposhto: astroek@yahoo.com)
08-10:
18-a Mikologia Seminario en Poprad, Slovakio, kun omagho al Milan Zvara (Stano Marcek, Zvolenska 15, 036 01 Martin, Slovakio; tel.+telefakso: +421 43 4222788; retposhto: marcek@esperanto.sk)
10-15:
IBIRE - La 2-a Internacia Biciklista Renkontigho, Dobrichovice apud Prago, Chehhio (KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglicka 878, CZ-252 29 Dobrichovice; tel.: +420/324/615-651; telefakso: +420 2 5771 2126; retposhto: info@kava-pech.cz; TTT-pagho: http://www.kava-pech.cz)
13-17:
16-a Kongreso de Itala Katolika Unuigho de Esperantistoj en Marina di Pietrasanta (Lucca) (Gianni Conti, via Filzi 51, IT-20032 Cormano (MI), Italio; tel.: +39-02-66301958; retposhto: cont.giovanni@tiscali.it)
14-21:
4-a Kongreso de Asocio de E-istoj-Handikapuloj, IKEH, Janske Lazne (montaro Krkonose), Chehhio (AEH, Na Okrouhliku 953/21, CZ-53003 Pardubice; retposhto: josef.hron@vakpce.cz)
20-23:
Internacia Amikeca Renkontigho, Aylesford, Kent (IAR-02, 7 Hampton, Great Holm, Milton Keynes, MK8 9EP, Britio; tel.: +44-(0) 1908-564004; retposhto: terry-page@supanet.com)
21-22:
Autunaj Tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando en Taivalkoski (Aini Vaaraniemi, Vaarajarventie 26 A, FI-93590 Vanhala, Finnlando; retposhto: aini.vaaraniemi@pp.inet.fi; temo: Pensu globe - agu loke!)
21-29:
28-a Internacia Forumo pri turismo, edukado kaj kulturo, Bydgoszcz, Pollando (Monda Turismo)
22 sep
.-01 okt.: Festivalo de Babilono, Bagdado (Himyar M. Al-Resheed Al-Zubaidy, Saidia 821/90/21, P.O. Box 5820, Bagdad, Irako; tel.: +964-1-5537514; retposhto: himyar@uruklink.net)
26-29:
13-a Montkabana Renkontigho (arangho por montmigremuloj kaj naturamikoj), Logarska Dolina, Slovenio (Vanja Radovanovic, Horvacanska 31, HR-10 000 Zagreb, Kroatio; tel.: +385-1-913654626; retposhto: vanja.radovanovic@etk.ericsson.se)
27-29:
Turisma autuno en Rohace, Slovakio (Esperanto-MEL, P.O. Box B-152, 01201 Zilina, Slovakio; tel.: +421 903 552152; retposhto: gondzur@urap.sk)
28-30:
22-a Nordokcidenta Regiona E-Konferenco en Sidney (Brita Kolumbio, Kanado) (Norek, 765 Braemar Avenue, Sidney, BC, V8L 5G5, Kanado; tel.: +1-250-6561767; telefakso: +1-250-656-0502; retposhto: Iwolemskatl@aol.com)
Oktobro
04-06:
15-a Internacia Kultura Festivalo en Usti nad Labem, Chehhio, rememore al J. Korinek kaj T. Pumpr (Miroslav Smycka, Kojeticka 90, CZ-40003 Usti nad Labem, Chehhio; tel.: +420 47 5532417)
04-06:
88-a Japana E-Kongreso, Hukusima (Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 13-3, Tokyo-to 162-0042, Japanio; tel.: +81-(0)3-32034581; telefakso: +81-(0)3-32034582; retposhto: jei@mre.biglobe.ne.jp; temo: Floru kulturo porpaca)
04-06:
Faulhaber-Semajnfino, Elspeet, Nederlando (Sally Krombeen-van Aartsen, Vijverstr. 3, NL-4421 AW Kapelle, Nederlando; temo: Komunikado)
11-13:
Jarkunveno de GEFA (Germana Esperanta Fervojista Asocio) en Baiersbronn (Siegfried Kruger, Dinkelsbuhler Str. 12, 74074 Heilbronn; tel.+telefakso: +49 7131 162688; retposhto: sikrueger@gmx.de)
19-26:
10-a Internacia E-Semajno de Kulturo kaj Turismo en Cambrils, Tarragona (Katalunio, Hispanio) (Santiago Torne, Apartat 423, 08200-Sabadell, Hispanio; tel.: 937253421, 937275021; telefakso: 937314111; retposhto: luis_serrano@e-milio.com)
25-27:
37-a Semajnfina Esperanto-Seminario en Neubrandenburg (Werner Pfennig, Uns Husung 29/1104, DE-17034-Neubrandenburg, Germanio; tel.: +49 (0)395-4221398; retposhto: werner.pfennig@web.de au werner.lewien@t-online.de)
26-27:
Jarkunveno de la Heslanda E-Ligo en Michelstadt (Odw.) kun lingvokurso (Peter Hauser, PF 401243, DE-63277 Dreieich, Germanio)
27 okt
.-2 nov.: 3 staghoj pri Esperanto (komencantoj), ekoturismo kaj koruso, en feriejo La Freychede apud Montpellier, Francio (Claude Fressonnet, 43 Place du Rumat, FR-09500 Mirepoix; tel.: (33) (0)5 61 60 18 95; retposhto: claude.fressonnet@wanadoo.fr)
27 okt
.-3 nov.: E@I-seminario "Rete Informadi" pri informstrategioj, en Esperanto-domo, Lesjofors, Svedio (retposhto: echei@tejo.org)
28-31:
Praktikado de la lingvo (1-a, 2-a niveloj) en Bouresse (Kvinpetalo - v. 19 jul)
Novembro
01-03:
31-a Kataluna kaj Transpirenea Kongreso de Esperanto, Soller, Majorko, Hispanio (Retposhto: margabe@teleline.es)
06-08:
Terminologia Seminario pri trafiko, sub auspicioj de IFEF, Dobrichovice, Chehhio (KAVA-PECH)
08-10:
KAEST 2002 - Konferenco Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko, sub auspicioj de UEA, Prago, Chehhio (KAVA-PECH. Temoj: Elektronikaj rimedoj, Terminologiaj problemoj de fakaj aplikoj, Aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko)
08-10:

2-a Internacia Kongreso de la 3 Kalifornioj: Kongreso kun scienca, kultura kaj amuza programo, AIS-RSM-Meksikio(Telefakso: 52-686-5 56 58 86-Mexicali-Meksikio; retposhto: "ruben feldman"<rufegon@mxl.cablemas.com)>

15-17
(shangho!): 10-a Kongreso de ChEA ligita al solenajho omaghe al la 100-jarigho de la E-klubo en Prago, Chehhio (KAVA-PECH)
23:_-
4-a EFIFO - Esperanta Filmfestivalo en Bratislava, Slovakio (Natasha Shandorova, Zahrebska 4, 81105 Bratislava, Slovakio; tel.: +421 2 52494587; retposhto: natasa.sandorova@nextra.sk)
Decembro
06-08:
Kultura Semajnfino en Homburg, Germanio (Sarlanda Esperanto-Ligo; retposhto: Ercmontara.EC@t-online.de)
07----:
22-a ChESAT -- Chehha-Saksa Tago en Usti nad Labem, Chehhio (Miroslav Smycka, Kojeticka 90, CZ-400 03 Usti nad Labem, Chehhio; tel.: +420-47-5532417.
10-15:
Unu jarcento de Esperanto tra la verkoj de Valo, Bouresse, Francio (Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio; tel.+telefakso: +33-(0)549428074; retposhto: kvinpetalo@club-internet.fr)
12-15:
20-aj Krakovaj E-Tagoj en Pollando (Krakova Societo Esperanto, Krasickiego 18-20, PL-31-515 Krakow, Pollando)
12-16:
22-a Rusia E-Kongreso en Moskvo (Rusia Esperanto-Unuigho, pk. 57, RU-105318 Moskva, Rusio; retposhto: esperanto@au.ru)
13-15:
Kulturaj Tagoj rememore al Zamenhof en Brasov (Jolanda Jozsi, str. Branduselor 92 bl. 41A sc.Cap33, et.8, RO-2200 Brasov, Rumanio)
14----:
AEROB - Antaukristnaska E-Renkontigho en Vieno okaze de naskightago de Zamenhof (Esperanto-Societo, Alica Komlosiova, Rovnikova 6, SK-821 02 Bratislava, Slovakio; tel.: +421-02-43291604; retposhto: balaz12@post.sk)
14-15:
Zamenhofaj Tagoj, Odessa (Esperanto-Klubo "Verdajho", a.k. 71, UA-65026 Odessa, Ukrainio; retposhto: zoo@te.net.ua)
15----:
Zamenhofa Tago 2002, renkontigho de esperantistoj che DLF "La Pineta", proksime al la stacidomo de Verona PN (Fervojista Esperanto-grupo, Enrico Molesini; retposhto: molesini@tin.it)
24----:
Kristnaska-Novjara E-Feriado, Karlovo (B. Leonov, Esperinform, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario; tel.: +359-335-3933; retposhto: leonov@rozabg.com)
27dec
.-03 jan.: Novjara Renkontigho apud Berlino (EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, DE-10551 Berlin, Germanio; tel.: +49-30-6 85 58 31; telefakso: +49-30-68 05 70 11; retposhto: Lu@EsperantoLand.org; TTT-pagho: http://www.EsperantoLand.org/eo/nr.html)
27dec
.-03 jan.: 19-a Internacia Festivalo (arangho por familioj kaj personoj 25-55-jaraj) en kastelo Borken, Germanio (Hans-Dieter Platz, postfach 1148, DE-34303 Niedenstein; tel.+telefakso: +49 56 24 80 07; retposhto: HDP@internacia-festivalo.de; TTT-pagho: www.internacia-festivalo.de)
27dec
.-03 jan.: 46-a Internacia Seminario (junulara arangho) en Trier (Martin Sawitzki, Max-Plack-Ring 8d/L 56, DE-98693 Ilmenau, Germanio; tel.: +49-3677-844505; retposhto: admin@esperanto.de; TTT-pagho: www.internacia-seminario.de)