Unua-pagho >> Esperantujo >> Kalendaro

 

 

 

 


La 33-a Korea Kongreso de Esperanto

1. Dato

25-26-a, aug. 2001

2. Loko

Saehan Yonsuuon, Kyongsan (30 minutojn de Taegu)

3. Programo

-- Oficiala ILEI/UEA Internacia ekzameno, elementa kaj meznivela (Alighu unu monaton pli antaue). Ekzamenkosto: 50,000 Won
-- Kongresa universitato (Koreaj kaj alilandaj prelegantoj)
-- 5-minuta belarta/oratora konkurso (Informu pri partopreno 10 tagojn antaue)
-- Interkona vespero (Anoncu partoprenon)
-- Aukcio (Donaco de aukciajhoj estas petata)
-- Lotado (Chiu kongresano havos shancon)
-- Duontaga ekskurso al Kyongju en 26 augusto tuj post la kongreso (Alighu 10 tagojn pli antaue)

4. Kotizo -- 1 nokto 3 manghajhoj (Alighu nun, kaj pagu che la gicheto)

1) UEA "A" landoj (Japanio, Hongkong ktp)
50,000 Won (chirkau 5,000 Yen, USD45) en 3-lita chambro

2) UEA "B" landoj (Chinio, Vjetnamio, Pollando ktp)
40,000 Won (chirkau USD36) en 4-persona chambro

5. Transporto

1) Trajno: (Ekspreso "Mugunwha" estas rekomendita, sed devas antaumendi)

(1) Seoul-Kyongsan (07:15-11:20, 08:15-12:23, 13:15-17:25, 14:15-18:14). 16,100 Won
(2) Pusan-Kyongsan (10:20-11:48, 11:15-12:23, 14:30-15:44, 16:20-17:48). 5,000 Won
(3) Ekspreso "Saemaul" de Seoul au de Pusan (devas antaumendi)
-- Shanghu al "Mugungwha" che stacio Dongtaegu (25 minutojn al Kyongsan), che stacio Kyongsan, prenu taksion al "Saehan Yonsuwon" (2 km, 2,000 Won), au
-- Prenu taksion rekte al "Kyongsan Saehan Yonsuwon" (30 minutojn 13,000 Won)

2) Flugado kaj trajno

(1) de Seoul (nova Inchon) aerhaveno: konektighu al Taegu
(2) de aerhaveno Taegu: Taksio al "Kyongsan Saehan Yonsuwon" (30 minutojn 13,000 Won)
(3) De aerhaveno Pusan (Kimhae):
-- Prenu taksion al "Gupo Gichayok" (Gupo trajnstacio) chirkau 6,000-8,000 Won
-- de la "Gupo Gichayok", prenu "Mugungwha" trajnon; 4,700 Won
Gupo-Kyongsan (10:36-11:48, 11:15-12:23, 14:42-15:44, 16:36-17:48)
-- de stacio Kyongsan, taksion al "Saehan Yonsuwon" (2 km, 2,000 Won)

3) Se antaue informita:
Helpantoj atendos che aerhaveno Taegu, stacio Dongtaegu au stacio Kyongsan.

4) Por informo: S-ro Nah (+82-11-9577-7345, +82-53-475-1887) Taeguesperanto@honmail.net, www.esperanto.or.kr

6. Kongresa Programo

25 augusto (sabato)

13:00-20:00
Libroservo
13:00-
Akceptado che gicheto
13:30-17:50
UEA/ILEI Internacia Ekzameno (1)
14:00-17:50
Infana programo (1)
14:00-15:00 1. Elementa Konversacio
Vidbendo "Pasporto al la Tuta Mondo"

2. Dialogo en Esperanto
15:10-15:50
"Kantante, Lernante" - Ma Young-Tae
16:00-16:50
Belarta/oratora konkurso
17:00-17:50 Kongresa Universitato (1)
1) "Korea Lingvo kaj Esperanto", de pastro d-ro Bak Giwan (Koree)
2) "Koreaj noveloj" de prof. d-ro Cho Sung-Ho
18:00-19:00
Vespermangho
19:10-20:00
Malferma Ceremonio
20:10-21:30
Interkona vespero
21:30-
Al la ghardeno!

26 augusto (dimancho)

07:00-08:00
Matenmangho
08:10-08:20
Grupa memorfoto
08:30-11:25
Infana programo (2)
08:30-11:25
UEA/ILEI Internacia ekzameno (2)
08:30-09:20
Fakaj kunsidoj (Junularo, Kuracisto, Katoliko, KELI ktp.)
09:30-10:10 Kongresa Universitato (2)
1. "Esperanto kaj Interreto" de s-ro KIM Hiongun (Koree)
2. "Kio estas Esperanto-Movado?" de d-ro Kobayashi Tukasa
10:15-10:50 1. KEA-estraranoj respondas (Koree)
2. Azia Esperanto-Movado
11:00-11:50 Aukcio kaj lotado
12:00-12:30 Premiado kaj Fermo
12:35-13:30 Tagmangho
13:30-18:00 Post-kongresa ekskurso al Kyongju (Bulguk Templo, Muzeo, Nathalet Japana vilagho)


7. Alighilo

Nomo: __________________ Sekso: Viro, Virino
Adreso: ______________________________________________________

Retadreso: _________________ Tel: _____________ Fakso: ________
Kotizoj: Kongreso__________Won. ILEI Ekzameno ______Won
Ekskurso: _________Won. Entute: _____________Won
(Pagebla che la gicheto)
Kongresa Kotizo: (10,000 Won egalas chirkau 1,000 Yen au USD9.00)
1) UEA "A" landoj (Japanio, Hongkong ktp) 50,000 Won
2) UEA "B" landoj (Chinio, Vjetnamio, Pollando ktp) 40,000 Won

Notoj:
1. Partoprenos UEA/ILEI Internacian Ekzamenon: (  ) Elementa nivelo (   ) Eeza nivelo. (Ekzamenkotizo, 50,000 Won, aparte pagenda)
2. Postkongresa ekskurso al Kyungju (Bulguk templo, Muzeo, Japana vilagho)
(Ekskursokotizo: 30,000 Won)
3. Partoprenos 5-minutan belarta/oratoran konkurson: Temo ______________
4. Prezentos 5 minutan programeron che la interkona vespero: Temo __________________
5. Donacos al la aukcio: Donacajho ____________ (Sugestita aukci-valoro _____________)
6. Alighos (au fondos) fakan kunsidon: ______________________

Sendu poshte al: Esperanto
                          Naewoe Bldg 4F
                          588-43 Bongduk 1-dong, Taegu, Koreio 705-021
             fakse al: +82-53-765-0881
               rete al: Taeguesperanto@hanmail.net