Unua-pagho >> Esperantujo >> Recenzoj

 

 

 

 


Formuli Europo-politikon sur esperantista bazo

de ZIKO MARCUS SIKOSEK

    Siegfried Piotrowski/Helmar G. Frank (eld.): Europas Sprachlosigkeit. Vom blinden Fleck der European Studies und seiner eurologischen Bedeutung [...], (Europalsche Reihe: Entnationalisierte Wissenschaft 5), Munchen: KoPad Verlag, 2002. 284 p, 21 cm. 16,80 euroj.

    En 1974 fondighis en la okcidentgermana urbo Paderborn la Europaklub (EK), por propagandi europan identecon kaj stimuli la lernadon de neutrala europa lingvo, kiel la latina au Esperanto. Nun aperis kolekto (chefe) de artikoloj kaj dokumentoj el tiu rondo chirkau la kibernetikisto prof. Helmar Frank, pri EK kaj ties aktivajhoj kaj ankau pri eurologio, kiun Frank kaj la kuneldonanto, Siegfried Piotrowski, shatus vidi kiel novan universitatan fakon.

    En historia superrigardo pri EK, Frank rakontas ke meze de la 1970-aj jaroj li kun sia instituto de la universitato de Paderborn planis lernejajn eksperimentojn, kiuj montru la propedeutikan valoron de Esperanto. La koncerna ministerio permesis la Paderbornan Eksperimenton, sed kun Esperanto ne kiel deviga fako por tutaj klasoj, sed kiel libervola kroma oferto. Krome, la urbo Paderborn ne deziris esti oficiala organizanto, kaj tiucele Frank fondis EK-on (p. 37). Kunklubanoj Behrmann, De Smet, Tsirimokos k.a. rerigardis en 1999 post 25 jaroj.

    EK, resp. la Frankanoj komencis rimarkindan kaj memorindan aktivadon por "ILo", kiel ili preferas nomi Esperanton. Ili eldonis Europakalender, europan dokumentaron kaj serion sennaciigita scienco, kun i.a. vortaro Esperanta-germana kaj matematika vortaro en la tiamaj lingvoj de la Europa Komunumo (p. 127-135). Oni legas pri la Akademio Internacia de Sciencoj (AIS), kunfondita de Frank, kaj pri la lernejaj eksperimentoj. Cetere Frank superrigardas la historion de la politika unuigho de Europo. Mallonga gramatiko de ILo (la 16 reguloj) prezentas Esperanton. Ekster la konataj EK-ideoj oni trovas ankau ekz. pledon de la latinistino Sigrid Albert por latino.

    Al la scienca intenco de la eldonantoj kontrauas la provo enkonduki novajn vortojn, kiel Europien (proks. en la senco de EU-io), Europisch (neutrala lingvo por Europo) kaj Eurologie. Ankau la sufiche forta kontrau-angla impeto donas negativan impreson, kiel ekz. la atentigo de Frank, ke la angla estas la helpa lingvo de la internacia prostitucio (p. 133/134). En iom kurba vortumado Frank postulas: se iu volas enmigri Europan Union, au serchas azilon, li devas scipovi Esperanton au alian neutralan lingvon (p. 19).

    La titolo de la libro aperas en kvar lingvoj, kvankam preskau chiuj kontribuoj estas en la germana: nur kelkaj havas tradukon au resumon en Esperanto. Por movadanoj kaj EK-simpatiantoj estas interesa provo formuli Europo-politikon sur esperantista bazo.