Unua-pagho >> Esperantujo >> Rekomendo

 

 

 

 

 


 

 

Mia vojo

    Mia vojo / Mi recorrido / My journey, charma kolorigebla libreto por infanoj, entenas ghentilan "verdan" mesaghon. Akvoguto priskribas sian migradon en nubo, aero, surtere. Estas klare el tiu priskribo kiel kara estas chiuj eroj de la naturo, kaj kiom valoras ke homoj protektu ilin.

    Enkonduka klarigo pri Esperanto en la hispana kaj angla lingvoj donas facilan priskribon al la leganto. La kolorigeblaj desegnoj estas simplaj, kaj allogos infanojn al kolorigado.

    La sola gheno pri chi tiu alie bonega libreto estas la elekto de la vorto "vojo" en la titolo. La rakonteto klare priskribas vojaghon, au ech veturon, ne vojon. Supozeble ne eblas nun korekti tion -- sed la autoro tion pripensu, se okazos reeldono.

    Chi tiu, la unua Esperanta libro eldonita en Kostariko, estas ja achetinda libreto!

William R. Harmon (Usono)

Mia vojo / Mi recorrido / My journey de Leda Violeta Coronado C. Esperantigis Guido Hernandez M., angligis Carolina Mata. Editorial Tecnologica de Costa Rica. Cartago. 2002. 18 paghoj. 21 x 28 cm. 4,50 euroj + sendkostoj. Triona rabato ekde 3 ekzempleroj. La libro estas achetebla che la Indighenaj Dialogoj, Riouwstraat 172, NL-2585HW Den Haag, Nederlando <snjezana.cimic@idnetwork.nl>

Jurgen

    Jurgen estas la plej konata romano de usona verkisto James Branch Cabell (1879-1958) publikigita en 1919.

    Jurgen estas lombardisto en imagita lando, iama poeto, kiu regajnas sian junecon, retenante la saghon kaj sperton de sia matura agho. Serchante sian forsorchitan edzinon, Jurgen travojaghas fantaziajn kaj legendajn teritoriojn, inkluzive de la kristanaj Infero kaj Paradizo, prosperante che belaj virinoj (ekzemple, Helena de Trojo) kaj chiam plialtighante range, ghis fine li renkontas la chiel-potencan Koshchej (kiu "faris chiujn aferojn tiaj, kiaj ili estas") kaj petas, kun interesaj sekvoj, redonon de la edzino.

    Trad. William Auld. Jekaterinburg: Sezonoj, 2001, 240 p. 21cm. Bind. Prezo: 18 euroj. Mendu che: UEA, FEL, ELNA kaj aliaj gravaj libroservoj, ankau rekte che la eldonejo poshte: RU-620014 Jekaterinburg-14, p.k. 162, Ruslando, au rete: <sezonoj@mail.ru>. Telefono: (3432) 281711. Hejmpagho: <http://www.sezonoj.itgo.com>

(Halina Gorecka)

 

Lingva arto
    LINGVA ARTO. Jubilea libro omaghe al William Auld kaj Marjorie Boulton. Red. Vilmos Benczik. Rotterdam: UEA, 1999. ISBN 92-9017-064-6. 5+217p. 21cm. Prezo: 16,50 euroj.

    En 1999 William Auld kaj Marjorie Boulton festis sian 75-an datrevenon. Okaze de tio UEA donacis al ili festlibron, en kiu pluraj kontribuajhoj prilumas ilian verkistan karieron kaj analizas iliajn verkojn. Aliaj eseoj traktas aktualajn temojn de la movada kaj kultura vivo en Esperantujo.

    Kontribuis V. Benczik, G. Berveling, W. Bormann, J. Camacho, P. Dashgupto, S. Fiedler, P. Gubbins, T. Hughimoto, R. Jaderstrom, E. de Kock, A. Korjhenkov, Laulum, Mao Zifu, G. Mattos, S. Maul, A. Montagut, S. Pokrovskij, B. Ragnarsson, M. de Seabra, G. Silfer, H. Tonkin, L. Trifonchovski kaj J. Wells. Kun la bibliografioj de Auld kaj Boulton fare de C. Cimpa.

(El Esperanto)


China lingvo -- la richa kaj bela lingvo

    La libreto "China lingvo -- la richa kaj bela lingvo" estas kolekto de artikoloj pri la china lingvo aperigitaj en la revuo "El Popola Chinio" en la 90-aj jaroj de la 20-a jarcento. La autoro prezentas en sia libreto diversajn aspektojn de la china lingvo, kiel idiomajhoj, proverboj, aludoj, tabuoj kaj eufemismoj en la china lingvo.
    La china lingvo estas parolata de 1.3 miliardoj da homoj. Chu ghi estas facila au malfacila? La autoro diris, ke kaj jes kaj ne. Kial? Legu la libreton.
    China Esperanto-Eldonejo, Beijing, 2000, 162 p. 18 x 11 cm.
    Prezo: 5.00 USD.
    Sendokosto: 2.00 USD.
    Mendu che: Distribua Fako de "El Popola Chinio"
    P.O. Kesto 77, CN-100037
    Beijing, Chinio
    Retposhto: cee@china-report.com
    libroservo@china-report.com

(Binsheng)

 

Nova Esperanto-China Vortaro

    Tiu chi vortaro aperis post mallongigo de la Esperanto-China Vortaro, eldonita en 1990 kun Hongfan kiel chefkompilinto. Dum la rekompilado oni forstrekis multajn arkaismojn kaj malfacilajn vortojn, ke la nova vortaro kun 45862 artikoloj taugas por komencantoj kaj ankau por progresintoj. Kiel poshvortaro, ghi estas facile portebla kaj bone disponebla por chinaj lernantoj de Esperanto kaj alilandaj samideanoj, kiuj interesighas pri la china kulturo.
    China Esperanto-Eldonejo, Beijing, 2000, 402 p. 15.5 x 8 cm.
    Prezo: 6.00 USD.
    Sendokosto: 2.50 USD.
    Mendu che: Distribua Fako de "El Popola Chinio"
    P.O. Kesto 77, CN-100037
    Beijing, Chinio
    Retposhto: cee@china-report.com
    libroservo@china-report.com

(Binsheng)

 

Rughdoma songho
    Unu el la plej famaj klasikaj romanoj de Chinio, kiu priskribas la ruinighon de iu nobela familio en la lasta periodo de la china feuda socio kaj la tragedion de juna amanta paro. La romano prezentas la dekadencon de la china feuda socio kaj ghiajn diversajn konfliktojn.
Rughdoma songho (Volumo I)
    Cao Xueqin. Trad. Xie Yuming. Beijing. 1995, 582p. 22x14cm. Ilus. Bind.
    Prezo: 22,00 USD               Sendokosto: 5,00 USD

Rughdoma songho (Volumo II)
    Cao Xueqin. Trad. Xie Yuming. Beijing. 1996, 684p. 22x14cm. Ilus. Bind.
     Prezo: 28,00 USD              Sendokosto: 5,00 USD

Rughdoma songho (Volumo III)
    Cao Xueqin. Trad. Xie Yuming. Beijing. 1997, 627p. 22x14cm. Ilus. Bind.
     Prezo: 26,00 USD              Sendokosto: 5,00 USD
La Familio
    La romano rakontas pri granda feuda familio el kvar generacioj, Ghi priskribas la amon inter gejunuloj, la kruelan persekuton de la feuda etiko al virinoj kaj ilian tragikan sorton. La autoro estas Bakin, fama china verkisto kaj veterana esperantisto.
    Bakin. Trad. Wei Yida. Beijing. 1999, 572 p. 21.5x15 cm.
    Prezo: 22,00 USD            Sendokosto: 5,00 USD
 Lotus-lanterno 
    Temas pri mito kiel Chenxiang savis sian patrinon. En la brilo de la Lotus-lanterno, Chenxiang kuraghe batalis kontrau dio Erlang. Fine li trahakis la monton kaj savis sian patrinon. La bildlibro estas adaptajho de movbilda filmo kun la sama titolo. Simplaj tekstoj por la belaj bildoj estas facile legeblaj.
    Komp. Yin Qin. Trad. Yu Tao. Beijing. 2000, 112 p. 16, 5x22, 5 cm.
    Prezo: 6,00 USD              Sendokosto: 3,00 USD