Vakcino kontrau SARS estos provuzata en kliniko en Chinio

    Antau nelonge respondeculo de la koncerna departemento de la Shtata Kontrola Administracio de Manghajhoj kaj Medikamentoj de Chinio diris, ke post pli-ol-6-monata penado Chinio jam plenumis sian esploradon pri vakcino kontrau SARS kaj antau la fino de decembro ghi estos provuzata en kliniko.

    Antau nelonge Chinio atingis gravan atingon en esplorado pri vakcino kontrau SARS kaj difinis la patologiajn kaj imunologiajn normojn por taksado de la vakcino. Fakuloj opinias, ke la vakcino povas esti provuzata en kliniko por prijughi la kurac-efikon.

    Chinaj scienc-esploristoj preparis entute 1400 tubetojn da vakcino kontrau SARS kaj faris kontrolon pri ilia kvalito, kaj krom tio ankau aliaj 20 mil tubetoj estas jam preparitaj por esti kontrolataj.

    Sciencistoj komencis la esploradon en julio de 2003. Ili per malgrandkvanta vakcino imunigas simiojn, kiuj estis atakitaj de SARS-virusoj sed ne ricevis gravajn simptomojn. La rezultoj de ekzameno kaj kontrolo pri la anormala toksigho de bestoj konformas al la postuloj de la "Reguloj pri la chinaj biologiaj produktajhoj". Oni injektis al tiuj simioj grandkvantan vakcinon kaj en neniu de iliaj internaj organoj okazis anormala reakcio.

    La supre menciita esplorado donis fidindan sciencan bazon por klinika provuzado.