Chen Wenji, eminenta china olepentristo

    S-ro Chen Wenji estas malaltastatura kaj maldika, kaj ankau timida. Multaj homoj diris, ke li similas al glacimonto, kiu vidigas nur sian seponon.

    Li estas placha al la konatoj, sed singhena kaj ech timida antau nekonataj homoj. Li ne kuraghas rigardi la interparolanton, kiun li ne konas.

Influo de la patro

    Li revenis de Shanhajo al Pekino antau nelonge. Li estis malghoja pro la forpaso de la patro, tamen trankvila. La patro forpasis en la agho de 95 jaroj. Chen diris, ke en la pasinta jaro la patro ankorau estis optimisma pri la vivo, sed chi-jare li subite farighis melankolie malvigla. Chen opiniis, ke lia patro povus vivi plu dank' al la boneta sanstato, sed li mem ne volis vivi plu.

    Chen diris, ke la karaktero de la patro inkluzivas apation. Firmvoleco kaj prudento en la karaktero de la patro influis Chen. Li ofte esprimis sian prudentan pripenson en siaj pentrajhoj. Tiu karakterizajho enkorpighis preskau en chiuj liaj verkoj. Ekzemple liaj verkoj "Rugha Kravato" kaj "Alta Fumtubo" estis faritaj en tute malsamaj tempoj malproksimaj inter si, sed ambau portas evidentan spuron de pripenso kaj prudenta esprimo.

Karaktero de Chen Wenji

    Foje en knabeco li kaj lia kamarado pentris per kreto sur la tero antau sia hejmo. Ili pentradis lau sia imago kaj la pentrajhoj etendighis ghis la enirejo de la sakstrateto. Ili pentradis la tutan tagon ghis vespero, kiam oni revenis de laboro. Oni aplaudis iliajn pentrajhojn, kio firmigis lian decidon farighi pentristo.

    La situacio por la china moderna pentrarto estas tute libera. Sin liberiginte el la unika modelo de la rusa tradicio, la artistoj serchis vastan terenon por trovi krean metodon konforman al ili. Kiam la pentristoj estis esprimantaj la realan vivon, ili sin liberigis de la fotostilan priskribon kaj akcentis esprimi la penson kaj internan psikomondon. Sento, sperto kaj medio koagulighis kaj karakterizis la stilon de la pentristoj.

    Chen Weiji pentras plej ofte objektojn en sia chambro kaj pejzaghojn ekster lia loghejo.

    En la libera situacio de la china olepentrarto chiuj pentristoj malfacile trovas kategorion, al kiu li apartenas. Iuj opiniis, ke Chen Wenji estas avangarda olepentristo. Se "avangarda" signifas distingighon de la tradicia arta dispozicio, oni povas aserti, ke 90% de la nunaj artaj laborantoj estas avangardaj artistoj. Estas feliche, ke la moderna arto de Chinio pli akcentas la verkojn kaj homon, tial chiuj agoj de klasifikado kaj tenado de granda standardo estas rigardataj de artaj laborantoj kiel negrandaj aferoj koncernantaj ilian kreadon. En tio oni povas vidi la pli kaj pli sendependan spiriton de la chinaj artistoj.

    En la krea konscio de Chen Wenji oni vidas la originalan karakterizajhon de prizorgo al la homa kulturo. Chen diris, ke li ofte sole aprecas sunsubiron. Li diris, ke li propraokule vidis la morton de la patrino. Kiam iom post iom malaperis la koloro de vivanto sur la vizagho de la patrino, li diris al la fratino, ke foriras la patrino. Li diris, ke lia lasta vido de la mortanta patrino jam solidighis en lia memoro. Li opiniis, ke pro memoro tempo povas solidighi sur iu punkto. Li diris, ke vetero che sunsubiro variighas rapide, sed se oni absorbite rigardas, oni trovas, ke koloro en chiu palpebrumo restas longtempe. En siaj olepentrajhoj li ofte notas la solidighintan palpebrumon.

Enhavo de la verkoj

    Chen diris, ke li estas shanghighema en la karaktero kaj ofte rekomencas forpushante la nekontentigan pentritan pecon. En la pasintaj dekkelke da jaroj li persiste pentris objektojn kaj preskau ne homojn, tial li ne prifosis per rekta figurigo la implikajhon kaj la staton de implikiteco inter la homoj kaj tiujn inter la homoj kaj la realo, sed esprimis kaj serchis per aplomba rigardo scenojn kun spuroj de la vivmedio de la homoj. Tiuflanke la verkoj de Chen Wenji havas budhisman guston, kio tre konformas al la celo de la chinaj tradiciaj kleruloj en pentrado, kvankam li ripetfoje emfazis, ke la dispozicio de chiuj objektoj kaj chiu streko en liaj verkoj ne multe konsideras la socian signifon kaj kulturan valoron. Sed en la okuloj de la rigardantoj liaj verkoj ekhavis pezan kulturan koloron kaj socian eksplikon. Pri tiu opinio li ne elmetis malkonsenton.

    Ghenerale pentrarto estas manifesta arto kun forta intelekto. Chen Wenji penas fari seriojn da malsamaj "chambraj objektoj" kaj "subchielaj pejzaghoj" periloj por esprimi koncepton. Rilate lian taktikon de esprimado, li kutime sobre proksimighas al la pentrata objekto. Superreala pozicio de la objektoj kaj la fikcia spaca medio faras tiujn objektojn grupoj da misteraj kaj solenaj "oferajhoj", ke ili havas konatan aspekton, sed fremdan, malproksiman kaj apatian atmosferon, kio alportas al la rigardantoj neforigeblan impresan premon, ekzemple la verko "Restigu Lumon". En la pentrajho fasko da lumo klare falas sur pecon de metala barilo de ekspresa autovojo, kies koncepto estas abstraktigita. Tempo estas solidigita en tiu momento, sekve la rigardantoj havas la senton de sufokigho. Lau la opinio de Chen, proceso kaj stato estas la tuto, kaj la rezulto ne estas grava. Eble tio estas la esprima logiko kutime uzata de li.