Pri pentristo Zhou Zhilin

de PANG NAIYING

    S-ro Zhou Zhilin, unuaklasa chinstila pentristo, estas lerta en pentrado de floroj kaj birdoj. La stilo de liaj pentrajhoj ne estas fajne skiza, sed simpla en arangho de linioj. Strekado de kelkaj linioj jam konturas florojn kaj birdojn kaj plene esprimas lian humoron. Tia stilo en chinstila pentrado estas nomata "granda skizo", kaj la verkoj de Zhou Zhilin nomataj "grandaj floroj kaj birdoj".

    Rigardante verkojn de Zhou, oni povas percepti belecon de ritmo. En lia pentrajho "Printempo" oni vidas balancighantajn salikajn vergojn kaj sentas fortan movecon. Inter la branchoj kvivite flugantaj hirundoj similas al serio da saltantaj muziknotoj, kiuj sonigas gajan printempan melodion. Kaj en la pentrajho oni sentas ankau serenan humoron.

    Esprimi la vivo-konscion de homoj pere de pentrado de floroj kaj birdoj estas arta karakterizajho de Zhou Zhilin. Umefloroj en prujno en lia pentrajho ne havas brilan koloron, sed elspiras neflekseblecon. La naghantaj fishoj kaj mergighintaj anasoj, simple konturitaj, ne estas tre similaj al la veraj, char li akcentas la disvolvighon de la vivo. Do chio alia en la fono shajnas superflua, kaj en la pentrajho restas granda blanka spaco. Li saghe donis koloron al la papero kaj vidigis travideblajn sulkojn sur la akvo, por plifortigi ties fluecon kaj klarecon. En siaj pentrajhoj li esprimas la homan aspiron al la pura kaj kvieta vivo pere de la belaj formoj de la vivajhoj kaj ankau la homan deziron pri la trankvilaj kaj liberaj cirkonstancoj de la ekzisto.

    En sia knabeco Zhou Zhilin ofte amuzighis che la lotusa lageto en sia hejmvilagho kaj prenis fishojn kaj stilzobirdojn kiel amikojn. Tial dum multaj jaroj tiuj stilzobirdoj inspiris lin por pentrado. Kiel animitaj, la birdoj au ghuas susuradon de pluvogutoj sur lotusfolioj au spektas autunan pejzaghon starante sur arbobrancho au amindumas che la bordo au distrighas en fragmitejo... La plej interesaj estas grasaj anseroj, facile alireblaj kaj iom komike aspektantaj, sed fakte nur kashantaj la saghecon per shajnigita stulteco. Jen la animitaj "grandaj floroj kaj birdoj", venintaj el la percepto de la pentristo, kion li nomas "mia naturo". Ghi malkovris la sekreton de la "granda skizo": La objektoj en la pentrajhoj jam ne estas la originaloj en la naturo nek la nudaj ideoj kaj abstrakta sento, sed objektoj animitaj per la percepto de la pentristo.

    Zhou Zhilin pentras ankau pejzaghojn kaj homojn, sed akcentas animadon pli ol aspekton. Bambua barilo kaj pajltegmenta dometo en liaj pentrajhoj estas klinaj, la strekita linio de luno ne estas ronda, sed zigzaga, supozeble kauzita de kovrado de nubo au nebulo. Homoj en liaj pentrajhoj estas misproporciaj, ne zorgantaj pri la aspekto. Ili au ne portas shuojn au havas malordajn harojn au estas nudaj je la brusto kaj umbiliko; ili havas au elstarantan barbon au densajn vangharojn au barbon senorde falantan antau la brusto. En liaj pentrajhoj ili au fishhokas en ombro de saliko au amuzighas en pluvo kun lotusfolio kiel ombrelo au versas rajdante sur azeno au kriadas, rigardante al la chielo kun rughaj falfolioj kirlitaj de okcidenta vento¡­ Tiuj geniaj, sed mizeraj kleruloj en la antikveco malestimis altrangajn potenctenantojn kaj agis lau sia propra jugho, kaj ili estas respektataj de la pentristo. Per senkatena liniado kaj admirinda kaj surpriza plastiko li penetre bildigis la senghenajn klerulojn. Pro la vera sento li troige transformis ilin, preferante simplecon al delikateco kaj malbelecon al kajholo. Jen tiuj aspekte ordinaraj homoj kun nobla virto montras supernaturan belecon.

    Menciinde estas, ke che la komenco la "granda skizo" ne celas puran estetikon, sed esperas, ke la homoj konscios en arto la homan filozofion pli belan ol formala beleco. Tial la "granda skizo" estas arto alvokanta al la naturo, kaj ghi estas ankau lingvo; chio en la universo povas esti lauplache utiligata de pentristoj por eufemisme kaj amplekse esprimi ilian internan mondon. Tial okcidentaj artistoj opinias, ke la "granda skizo" de Chinio estas arto de vivo, arto plej valora kaj plej longdaura pro tio, ke ghi povas plej komplete esprimi chiajn dezirojn, ghojon kaj chagrenon de la homoj.

    Por posedi la arton de la "granda skizo", oni devas havi firman bazon de la memkulturo de la klereco kaj virto. Fama chinstila pentristo Qi Baishi (1860-1957) diris: "La plej granda bedauro en mia vivo estas, ke mi ne posedas la arton enkorpigi caoshu en miaj pentrajhoj." Caoshu estas unu el la formoj de la china kaligrafio, kaj ghia karakterizajho estas rapideco en skribado kaj kontinueco de la strekoj de la ideogramoj. Kaj la pentrajhoj de Zhou Zhilin havas la guston de caoshu. Li naskighis en familio de alte klerigitaj altranguloj. Post deoficigho lia avo, kiu ne estis kapabla en terkulturado, chiam kaligrafis kaj farighis fama kaligrafo en la loko. Zhou Zhilin deinfanece kutimighis al kaligrafado kaj multe progresis en tio. Kaj li tre shatis preni brancheton kiel penikon por pentri sur sablejo lotusflorojn, birdojn k.a., kaj tio dauris de la agho de 4 jaroj ghis la puberigho. En l959, kiam lia patrino pretis transloghighi en Pekinon, li iris en la familian templeton por adiaui la prapatrojn. Li prenis tie penikon postlasitan de la avo kaj forveturis kune kun la patrino. De tiam la peniko akompanis lin en multaj malfacilaj jaroj ghis la maturigho de lia pentrarto, kaj li akcentis la arton mem, sed neniam penis plachi al la triviala gusto de la socio.