Brodita alplandajho

de LIU BIAN

    Ordinaraj alplandajhoj estas faritaj el kelke da kungluitaj toloj iom malmolaj kaj ambauflanke estas garnitaj per kompare bona shtofo. Pli bonaj alplandajhoj estas broditaj je diversaj desegnoj. La brodantoj enkorpigas en la desegno kaj stebado specialan signifon au senton. Precipe kiam ghi tushas la vivon kaj amon, la lertaj brodantoj absorbite laboras, char chiuj desegnoj kaj steberoj enhavas profundan korinklinon kaj la uzantoj de la alplandajhoj povas chiam senti proksimecon de la farinto.

    Plejparto de la virinoj en la baseno de la Flava Rivero povas fari broditajn alplandajhojn. Fraulino faras por sia amato, edzino por la edzo kaj patrino por la filo. Tiu kutimo havas longan historion, ke viroj chiam estas la kerno de la familio ech de sia infaneco. Por vivteni la familion la viroj devis laboregi kaj iuj migris aliloken por serchi vivrimedojn. Kaj iliaj karaj virinoj benis patronon de dio al ili, brodis siajn bondezirojn en la auspiciajn desegnojn por transmisii ilin al siaj karuloj. Ili brodas sur la alplandajhoj bildojn, signojn kaj ech vortojn. La chinaj virinoj kutime rezervighemaj ne facile montras sian senton, do la alplandajhoj farighis portiloj de ilia korinklino al la karuloj.

    Unu el la stiloj de alplandajhoj surhavas garnajhon kaj plenan kontinuan desegnaron. La pli tradicia stilo estas tia, ke la alplandajho dividighas en tri partojn, nome la kapo, la mezo kaj la kalkanumo. La "kapo" signifas chielan mondon, kaj la desegnoj prenas la sunon, lunon kaj konstelaciojn kiel la temon. La mezo reprezentas la homan mondon kaj enhavas homan senton, dum la desegnoj estas sentorichaj, au simple montras la ideogramojn signifantajn "duoblan felichon", "sopiron" au "atendon". La kalkanumo reprezentas teron, kaj oni brodas krucojn kaj signojn de la oriento, okcidento, sudo, nordo kaj mezo.

    Lau la formoj de la desegnoj, alplandajhoj dividighas en du grupojn. Tiuj de la unua grupo surhavas figurojn de floroj, birdoj, insektoj kaj homoj. Dum tiuj de la alia grupo surhavas la signojn ʮף k.a.

Oni havas tri manierojn por brodi alplandajhojn:

    I.Kovrobrodado sur papera skizo: Glui sur prilaborota alplandajho papertondajhon kiel desegnon kaj brodi la desedgnon kovrante la paperon. Tiu maniero reliefigas la brodajhon.

    II.Simpla brodado: Tiu maniero estas facile lernebla. Oni unue desegnas sur la prilaborota alplandajho kaj brodas per la plej simpla stebado. Multaj fraulinoj konservas che si multe da belaj desegnoj. Tiu metodo estas utila al heredo kaj disvastigo de la tradiciaj desegnoj. Au oni ne faras skizon sur la prilaborota alplandajho, sed rekte faras brodadon. Tiuj brodantinoj estas tre saghaj kaj kreivaj. La steboj devas esti bonordaj kaj la fono devas esti tute kovrita de la steboj.

    III.Kanvasmaniera stebado: Unue oni liniigas sur la alplandajho au eltiras alterne veprerojn kaj vefterojn. Post tio oni surbrodas krucojn kaj la krucoj formas algebran desegnon tradician au abstraktajn signojn transformighintajn el antikvaj figureoj.

    Ankorau estas multaj manieroj de brodado de alplandajhoj, sed chefe de konkretaj figuroj kaj abstraktaj signoj, chiuj entenas specialan signifon. Kaj ambau desegnoj estas sufichaj por esprimi la bondeziron de la brodinto.