Komuniko de la Unua Plena Sesio de la 16-a Centra Komitato de KPCh
(aprobita de la Unua Plena Sesio de la 16-a Centra Komitato
de KPCh en la 15-a de-novembro de 2002)

La 16-a Centra Komitato de la Komunista Partio de Chinio okazigis sian unuan plenan sesion en la 15-a de novembro de 2002 en Pekino.

En la sesio partoprenis 198 membroj kaj 158 alternaj membroj de la Centra Komitato. La sesion cheestis ankau la membroj de la Centra Komisiono por Disciplina Inspekto.

Hu Jintao prezidis la sesion kaj faris gravan paroladon.

La sesio elektis la membrojn kaj alternan membron de la Politika Buroo de la Centra Komitato, la membrojn de la Konstanta Komitato de la Politika Buroo de la Centra Komitato kaj la gheneralan sekretarion de la Centra Komitato. La sesio aprobis la nomliston de la membroj de la Sekretariejo de la Centra Komitato rekomenditan de la Konstanta Komitato de la Politika Buroo de la Centra Komitato. La sesio decidis la membrojn de la Milita Komisiono de la Centra Komitato kaj sankciis la nomliston de la sekretario, asistaj sekretarioj kaj membroj de la Konstanta Komitato de la Centra Komisiono por la Disciplina Inspekto elektitaj en ghia unua sesio. Jene estas iliaj nomoj:

1. Membroj kaj alterna membro de la Politika Buroo de la Centra Komitato:

Membroj (vicigitaj lau la strekoj de la familia nomo) :
Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Hui Liangyu (Huj-nacia), Liu Qi, Liu Yunshan, Li Changchun, Wu Yi (virino), Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Zhang Lichang, Zhang Dejiang, Chen Liangyu, Luo Gan, Zhou Yongkang, Hu Jintao, Yu Zhengsheng, He Guoqiang, Jia Qinglin, Guo Boxiong, Huang Ju, Cao Gangchuan, Zeng Qinghong, Zeng Peiyan kaj Wen Jiabao

Alterna membro: Wang Gang

2. Membroj de la Konstanta Komitato de la Politika Buroo de la Centra Komitato:

Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Zeng Qinghong, Huang Ju, Wu Guanzheng, Li Changchun kaj Luo Gan

3. Ghenerala sekretario de la Centra Komitato: Hu Jintao

4. Sekretarioj de la Sekretariejo de la Centra Komitato:

Zeng Qinghong, Liu Yunshan, Zhou Yongkang, He Guoqiang, Wang Gang, Xu Caihou kaj He Yong

5. Prezidanto, vicprezidantoj kaj membroj de la Milita Komisiono de la Centra Komitato:

Prezidanto: Jiang Zemin

Vicprezidantoj: Hu Jintao, Guo Boxiong kaj Cao Gangchuan

Membroj: Xu Caihou, Liang Guanglie, Liao Xilong kaj Li Jinai

6. Sekretario, asistaj sekretarioj kaj membroj de la Konstanta Komitato de la Centra Komisiono por Disciplina Inspekto:

Sekretario: Wu Guanzheng

Asistaj sekretarioj: He Yong, Xia Zanzhong, Li Zhilun, Zhang Shutian, Liu Xirong, Zhang Huixin kaj Liu Fengyan Membroj de la Konstanta Komitato (vicigitaj lau la strekoj de la familia nomo): Gan Yisheng, Ma Wen (virino), Ma Zhipeng, Wang Zhenchuan, Liu Fengyan, Liu Jiayi, Liu Xirong, Li Zhilun, Wu Guanzheng, Wu Yuping (virino), He Yong, Shen Deyong, Zhang Shutian, Zhang Huixin, Zhao Hongzhu, Xia Zanzhong, Huang Shuxian kaj Xie Houquan

Ni tre shatus vian sugeston, klaku kaj donu vian vochon!