Fotoj pri la
86-a UK
Solena inauguro
Interkona vespero
UEA-komitatanoj kunsidas
UEA-komitatanoj kunsidas.
UEA-komitatanoj kunsidas
"Kio estas la objektiva malhelpo de la E-movado?"
Chi tie naskighis la kongresaj kurieroj.
Che akceptejo
"Kio estas la objektiva malhelpo de la E-movado?" --- unua diskuto pri la kongresa temo
Libroservo
Kurso por komencantoj
Tagmeza ripozo
Libroservo
Balo
Balo
Kroataj tradiciaj popolaj dancoj
Dancado,kiu dauras
ghis meznokto
Balo