E-libroj en la urba biblioteko
de Gotenburgo

De la 14-a de julio ghis la 2-a de augusto, okaze de la 88-a UK, estas Esperanta ekspozicio en la urba biblioteko de Gotenburgo, en kiu nun trovighas ch. 800 E-libroj, kiuj temas pri beletro, poezio, dramaturgio, lernado kaj lingvistiko. Inter ili estas ankau E-libroj eldonitaj de la China Esperanto-Eldonejo, ekz. "Rughdoma Songho", "China Antologio" ktp.

(Chen Ji el Gotenburgo, Svedio)