Nova estraro de TEJO

Dum la IJK pasintsemajne estis elektita nova estraro de TEJO:

Bertrand Hug, prezidanto

Sonja Petrovic, vicprezidanto

Aleks Kadar, ghenerala sekretario

Katja lgnatieva, kasisto

Jevgenij Gaus, estrarano

(Chen Ji el Gotenburgo, Svedio)