Fervojista kontaktkunveno

Posttagmeze de la 28-a de julio okazis en la salono Lapenna la fervojista kunveno, kun partopreno de 50 personoj el 16 landoj. La kunvenon gvidis ingh. Istvan Guljas, vicprezidanto de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio(IFEF). Li raportis pri la 55-a IFEF-kongreso okazinta en majo en la germana urbo Dresden. Li informis la partoprenantojn pri la sekvontjaraj IFEF-kongresoj, kies planitaj lokoj estas Sopran, Hungario (2004); Brakovo, Rumanio (2005); kaj Pekino, Chinio (2006). Sekvis 20-minuta, tre interesa fakprelego de s-ro E. H. Olsen kun la titolo "Kelkaj similecoj kaj diferencoj inter la nordiaj fervojoj".

La alparolantoj vigle interesighis pri la fervojaj vojagheblecoj al la IFEF-kongreso en Pekino. Iuj proponis aviadile vojaghi kaj aliaj preferis uzi fervojon kaj aviadilon kombinite. Menciindas, ke IFEF havas fervojan terminaron kun 16 mil fakesprimoj, tradukitaj je 19 lingvoj. La cheestantoj favore akceptis tiun chi informon. Oni parolis pri la estonto de la fervojista E-movado. Fine la gvidanto de la kunveno denove esprimis la malfermitecon por membrigi al IFEF ankau aliajn trafikajn esperantistojn.

(Chen Ji)