Venontaj UK-oj

La 1-an de augusto en la salono Lapenna estis prezentado de venontaj UK-oj, kiu interesis multajn kongresanojn. Iuj ech sidighis sur la planko. Ili ghuis la belajn filmojn pri pitoreskaj urboj de Chinio, inkluzive de Pekino, kiu gastigos la 89-an UK.

S-ino Tan Xiuzhu, prezidanto de la China Esperanto-Ligo (ChEL), kaj s-ro Yu Tao, ghenerala sekretario de ChEL, prezidis la kunvenon. S-ino Tan , krom prezenti koncize la kongresan urbon Pekino, ankau traktis la malsanon SARS. Shi diris, ke antau 3 au 4 monatoj la malsano ekscitis la tutan mondon, kaj multaj samideanoj maltrankvilighis ne nur pri la malsano, sed ankau pri la sorto de la Pekina UK en 2004. Dank' al efikaj rimedoj de la china registaro la malsano estis rapide venkita kaj la normala vivo denove revenis. Shi vochlegis leteron de iu samideano al la redakcio de El Popola Chinio: "ˇ­gravas kompreni, ke ni la homoj respondecas. La malsano ja nur estas io, kio enshtelighas tra pordo, kiun ni homoj forgesis fermi. SARS estas ankorau tre eta, ni havas amason da rimedoj kontrau ghi. La fenomeno estas timiga. Timo igas nin singardaj, igos niajn kuracistojn esploradi - timo utilas foje." Jes, la china popolo kaj china registaro multe lernis de la leciono, por kiu la china popolo pagis ech la vivon, kaj spertighis pri prevento kaj kuraco de la malsano. Shi ankau certigis, ke la 89-a UK etendos siajn brakojn al chiuj kongresemaj esperantistoj chinaj kaj alilandaj. S-ino Tan kaj s-ro Yu Tao respondis demandojn de la cheestantoj pri la kongreso.

La kunveno-cheestantoj ricevis donacetojn. Multaj el ili montris deziron partopreni la kongreson en Pekino.

(Chen Ji)