UEA ricevis unu kaj duonan novan Landan Asocion

En sia vendreda kunsido en Vilno la komitato de UEA akceptis la aliĝpeton de nova landa asocio el Niĝerio. La aliĝo de Irana Esperanto-Asocio estis akceptita nur kondiĉe: ĝis la fino de aŭgusto la asocio devas skribe konfirmi, ke ĝi estas neŭtrala kaj malfermita al ĉiuj irananoj. Mencio pri la "diaspora karaktero de la Esperanto-komunumo" en subkomitata raporto estis ŝanĝita al la malpli timiga "diseco", por eviti aludon al la Civito.