10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

Ĉu plej amuza en UK estas la aŭkcio?

Ĉu vi ne emas aĉeti?

Donaco pro amikeco

Eta kongresano

La duavica premiito de la oratora konkurso

La triavica premiito de la oratora konkurso

Tonkin aŭkcias.