Landa agado

Por prezenti diversajn facetojn de la landa agado cele al pli bona laboro en la kampoj de informado, instruado kaj utiligo de Esperanto, renkontiĝis, la 21-an de julio, ĉ. 40 esperantistoj en la salono Privat.

La prezenton faris reprezentantoj el tri mondopartoj, nome Ileana Schroeder el Eŭropo, Lee Jung Kee el Azio, kaj Maritza Gutiérrez el Ameriko.

Oni emfazis la gravecon, ke landaj aktivuloj devas esti bone informitaj por povi bone argumenti ĉe eksterasociaj instancoj kaj universitatoj, cele al la altigo de la prestiĝo de Esperanto interne kaj ekstere.

(Raportis Yu Tao kaj Niu Xueqin)