Ĝenerala direktoro de Unesko salutis la kongreson

La ĉi-jara jubilea Universala Kongreso en Roterdamo estis oficiale malfermita dimanĉe matene per solena inaŭguro, kiu komenciĝis en salono Zamenhof je la 10-a horo. Specialan saluton al la kongreso sendis la ĝenerala direktoro de Unesko, Koichiro Matsuura.

Koichiro Matsuura klare ligis la koncepton de lingvaj rajtoj al la homaj rajtoj, menciante, ke jam en la unua artikolo de la konstitucio de Unesko la graveco de la lingvo estas menciita. La celo de Unesko laŭ tiu artikolo estas antaŭenigi universalan respekton por justeco, por la regado de juro, kaj por homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj "sen distingo pri raso, sekso, lingvo aŭ religio".

La ĝenerala direktoro en sia mesaĝo atentigis, ke Unesko laŭ sia propra naturo estas multlingva organizaĵo, kaj ke multlingvismo nuntempe pli ol iam ajn estas ŝlosila temo por la estonteco de la homaro. Laŭ li, la Universala Kongreso de Esperanto reprezentas unikan kontribuon al la afero de lingva diverseco. "Tial mi deziras al UEA, kaj al la organizantoj kaj partoprenantoj plenan sukceson en la diskutoj", li finis sian saluton.

(el Libera Folio)