Azia agado

KAEM-anoj

Tagmeze de la 22-a de julio Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) kunvenis en la salono Privat. La kunvenon kun pli ol 50 ĉeestantoj prezidis Wang Ruixiang. Estis perbilda raporto de nuna azia movado, kaj la reprezentantoj de aziaj landoj prezentis siajn aktivecojn. F-ino Amano Yayoi raportis la aranĝon por la 28-a Komuna Seminario inter ĉina, korea kaj japana junularoj en Jokohamo, Japanio en decembro 2008.

(Raportis Yu Tao kaj Niu Xueqin)