Solene Inaŭguriĝis la 93-a UK

Inaǔguro

La 93-a Universala Kongreso de Esperanto kun la temo "Lingvoj: trezoro de la homaro" solene inaŭguriĝis je la 10-a horo de la 20-a de julio en Beurs-WTC de Roterdamo, kie situas la Centra Oficejo de UEA. Ĝin partoprenis ĉ. 1800 samideanoj el pli ol 70 landoj. UEA-prezidanto Probal Dasgupta prezidis la inaŭguron.

Festparolon faris d-ro Humphrey Tonkin -- en la jaro 1987 li festparolis kiel "la UEA-prezidanto, kiu kunligis la unuan kaj la duan jarcentojn de Esperanto", kaj ĉi-foje li estas la persono, kiu kunligas la unuan kaj duan 100-jarojn de UEA. Ĝenerala direktoro de Unesko sendis gratulan mesaĝon. La kongresanoj aŭdis ankaŭ saluton de Louis Zaleski-Zamenhof, nepo de la kreinto de Esperanto Ludoviko Zamenhof.

En la nomo de la Ĉina E-Ligo, Wang Ruixiang salutas la kongreson.

LKK-prezidanto s-ino Ans Bakker-ten Hagen "klarigis" pri la ofta pluvo en la urbo, ŝi diris, ke ĝi estas larmoj de Dio pro ĝojoj -- ĝojo pro la 100-jariĝo de UEA. La kongresanoj per aplaŭdoj montris sian konsenton.

(Raportis Yu Tao kaj Niu Xueqin)