Mesaĝo de la Alta Protektanto

Karaj esperantistoj,

Honoron mi sentas ke mi, prezidanto de la Dua Ĉambro de la Regna Delegitaro, estas la Alta Protektanto de la 93-a Universala Kongreso de Esperanto. Per tio mi sekvas la spurojn de famaj antaǔuloj kiel, laǔvice, Ĉefministro Drees, Reĝino Juliana kaj Ĉefministro Lubbers.

La temo de tiu ĉi kongreso estas: "Lingvoj: trezoro de la homaro". Lingvo estas la plej grava interhoma komunikilo. Lingvo ligas kulturojn, sociojn kaj landojn.

La dediĉemo kaj la entuziasmo, kun kiuj vi kiel esperantistoj praktikas kaj disvastigas vian universalan lingvon, meritas admiron.

En tiu ĉi loko mi sendas koran gratulon al vi okaze de la centjariĝo de via asocio: Universala Esperanto-Asocio, kies centra oficejo troviĝas de pli ol kvindek jaroj en la urbo Roterdamo. Nederlando fieru pri tiu ĉi organizaĵo!

Mi deziras al vi entuziasmigan kongreson!

Gerdi A. Verbeet
Prezidanto de la Dua Ĉambro de la Regna Delegitaro