Inaŭguriĝis la 94-a UK

Malferma ceremonio de la 94-a UK
Probal Dasgupta prezidas la inaŭguron de la 94-a UK.
Salutas vicurbestro de Bjalistoko.
Salutas d-ro Louis Christophe Zaleski Zamenhof, nepo de L. L. Zamenhof.
Salutas Barbara Pietrzak, ĝenerala sekretario de UEA.
D-ro Louis Christophe Zaleski Zamenhof donas la premion Medalon de Toleremo al la fondinto de la fondaĵo Limteritorio de Litovio.