Nova regulo de sanitara karto por fervoja pasaghero

    La Fervoja Ministerio de Chinio praktikos regulon de sanitara karto por fervojaj pasagheroj ekde la 18-a de majo en 2003.

    Ekde la 18-a de majo fervojaj pasagheroj devos plenigi sanitaran karton. Kiam la pasagheroj trapasos bileto-ekzamenan pasejon, ili devos montri la bileton kaj sanitaran karton, kaj vagonistoj kolektos la kartojn. Se staciaj fervojistoj trovos post ekzameno februlon, ili portos tiun al febro-kliniko. Se oni trovos februlon dum veturado, la malsanulo estos konfidita kune kun la karto al la sekvanta stacio por tuja kuraco.