La 28-a Komuna Seminario en Nankino,Ĉinio


Komuna Seminario(KS) estas junulara esperanto-seminario inter ĉinaj, koreaj kaj japanaj junuloj. (El aliaj landoj ankaŭ bonvenaj, kompreneble!) Ĝi certe donos al vi freŝan sperton por amikiĝi inter junuloj de najbaraj landoj uzante Esperanton. Ni elkore atendas vian partoprenon!!

Temo(provizora)

" Priokupiĝo por junuloj en financa krizo "

Dato: de la 26a ĝis la 28a de decembro 2009

Kunvenejo: Sinteza aŭditorio de Nankina Universitato

Loghejo: Xiyuan-Hotelo por fremdlandaj studentoj en Nankina Universitato

Vidu http://www.espero.com.cn/Cel/index.htmespe

Hejmpaĝo de la Ejo estas ĉi tie (ĉine kaj Esperante).

Kotizo (Renminbi juano)

Eksterlandanoj
Junulo el Japanio kaj Koreio 800
Studento aŭ handiel Japanio kaj Koreio 700
El Ĉinio kaj aliaj 600

(atentu: la kotizo inkl.Manĝado\loĝado por 2 noktoj\turismo)

Provizoraj programeroj de la 28-a KS:

26.12.2009, 14:00 – 20:00 Informejo, akceptejo
  20:00 – 22:00 Interkona vespero
27.12.2009, 10:00 – 12:00 Inaǔguro
  14:00 – 16:30 Kunsido pri la ĉeftemo “Priokupiĝo por junuloj en financa krizo” kaj prezentado de landa Esperanto-movado
  19:00 – 21:00 Vizito al Fuzimiao-strato de Nankino
28.12.2009 09:00 – 10:30 Veturo al Sunyasen-Tombo kaj najbara parko
  post 12:00 Forveturo hejmen

Por garantii nian fluan aranĝon, bov. antaŭdifini kap-kvanton por partopreno al la 28-a KS en Nankino.

 

A L I Ĝ I L O

La 28-a Komuna Seminario
26-28-a de decembro, Nankino, Ĉinio

Nomo:…………………………………………………………….. Naskiĝtago: ………/….. /….. Sekso: viro/virino (bv. cirkli)

Vegetarano: ne/jes

Adreso : …………………………………………………………………………………………………………. ………………………

Retpoŝto : ………………………………………………………

Telefono: …………………………………………………………

Subskribo: ……………………………Dato: …………………

Kotizo: (Signu per kruco en la kvadrato)

800 RMB --------; 700 RMB ----------; 600 RMB--------;

(Vi povas pagi la kotizon ankaŭ surloke, sed bv. unue sendi vian aliĝilon al ĈEL.)

Bank-konto: 06559908091001

Adreso: Bank of China Beijing Branch Bai Wan Zhuang Sub-Branch ( Swift Code: BKCHCNBJ110 )

Konto de ĈEL en UEA: celi-p (nepre indiku la pagon por 25-a KS)

Respondeculoj: Jiang Limin, Shi Guang

Telefono: +86-10-68995937, +86-10-68995941

Fakso: +86-10-68321808

Retpoŝto: lamondo@163.com; simon_sg@hotmail.com