China Esperanto-Ligo  
Informoj
Bultenoj
Notoj pri UK 2004
Dokumentoj
China Movado
Koncize pri Chinio
Pekino Hodiau
Vojagho tra Chinio
Enciklopedieto de Chinio

Unua paghoo
Informoj
Jarkunveno kaj Triloka Kunloghado en Wuhan

En la 13-a kaj 14-a de decembro okazis jarkunveno por la 144-a Zamenhofa Festo kaj la 2-a Triloka Kunloghado en Wuhan, Hubei, Chinio. La aktivadon partoprenis 62 esperantistoj kaj gastoj el Wuhan, Huangshi, Jingzhou k.a.

En la antautagmezo de la 13-a oni faris kiel preludon de la 89-a UK propagandon pri Esperanto en la Parko Sun Yatsen, Hankou. Belaj afishoj, Esperantaj kantoj, agrabla muziko, koloraj fotoj kaj filmoj -- vera Esperanta ekspozicio -- allogis centojn da vizitantoj. Pli ol mil flugfolioj estis disdonitaj.

La jarkunveno okazis samtage en la Hubei-a Soci-scienca Centro. Antau la komenco de la programo multaj s-anoj ghoje petis la alighilon de la 89-a UK okazonta en Pekino. Hu Guozhu, prez. de la Hubei-a Esperanto-Asocio, raportis pri la Hubei-a Esperanto-movado en 2003; prof. Zhang Danchen deklaris nomaron de la premiitaj aktivuloj en 2003.

En la 2-a Triloka Kunloghado estis konversacio, diversaj ludoj en Esperanto, deklamado de Esperantaj poemoj, kantoj, prelegoj kaj prezentado de china te-ceremonio far ekspertoj.

En la 14-a okazis duontaga ekskurso en Wuhan, kie la verdstela flago kaj vigla Esperanto-interparolo vekis scivolemon de preterpasantaj studentinoj, kiuj ekvolis lerni nian lingvon. Poste oni vizitis la oficejon de la Wuhan-a Esperanto-Asocio kaj Donghu-an Esperanto-Domon.

(Hu Guozhu)