China Esperanto-Ligo  
Informoj
Bultenoj
Notoj pri UK 2004
Dokumentoj
China Movado
Koncize pri Chinio
Pekino Hodiau
Vojagho tra Chinio
Enciklopedieto de Chinio

Unua paghoo
Informoj
Rezolucio de la 5-a China Kongreso de Esperanto

La 5-a China Kongreso de Esperanto, okazinte en Yanji de Jilin-provinco, Chinio, de la 2-a ghis la 5-a de oktobro 2003, kun 236 cheestantoj el 26 provincoj, autonomaj regionoj, municipoj kaj la Speciala Administra Regiono Hongkong de Chinio, de Koreio kaj Rusio, kaj traktinte la temon "La Universala Kongreso de Esperanto kaj la E-movado de Chinio en la nova jarcento"

Atentigas pri la graveco de la 71-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en 1986 en Pekino kaj la 89-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos en 2004 en Pekino, kiuj estis kaj estos grandskala diskonigo de la internacia lingvo kaj prezento de la E-movado al la publiko, kiuj aktivigis kaj inspiros la chinajn samideanojn al pli vigla partopreno kaj entuziasma kontribuo al la movado;

emfazas la necesecon de daura aktivado post la Universalaj Kongresoj, char UK en Chinio ne estas ofta evento, sed la E-movado progresos dank' al chiutagaj agadoj de la e-istoj; la publiko facile forgesus Esperanton, se post la grandaj eventoj ne plu estus konstanta informado kaj ofta prezentado pri la internacia lingvo;

notas la aktivadojn kaj agadojn de lokaj asocioj reage al la "Projekto SUKCESO", kiu ChEL lanchis en 1999, kun konscio, ke la loka movado kaj individua agado estas grava parto de la laboro de ChEL;

konscias,
    -- ke la 89-a UK en 2004 antauenpushos la chinan movadon en la nova jarcento;
    -- ke aktuala, praktika, kompleta kaj konscia informado ene de nia movado kaj ekstere por la publiko estas tre grava;
    -- ke la E-movado de Chinio devas adaptighi al la merkata sistemo kaj la evoluo de la socio;

petas la lokajn Esperanto-organizajhojn klopodadi por kulturi, instrui, preparigi kaj partoprenigi siajn membrojn por la UK en 2004;

alvokas chiujn samideanojn en la tuta Chinio sin prepari por la UK en 2004, pli aktive partopreni la movadon en la nova jarcento kun lingva kapablo, interna ideo, entuziasma sindedicho kaj konscio pri la utileco de la internacia lingvo, servi per Esperanto por konstruado de bonhava socio de Chinio en chiuj flankoj.