Unua paĝo >> E-Novaĵoj


Rezultoj de la elekto de triono de la membroj
de la Akademio


Ĵus finiĝis la elekto de triono de la membroj de la Akademio plus unu membro intertempe mortinta. La membroj elektitaj por 9 jaroj estas: Dao Anh Kha, Perla Ari-Martinelli, Marc Bavant, Marjorie Boulton, Michel Duc Goninaz, Otto Haszpra, Gbeglo Koffi, Anna Lowenstein, Carmel Mallia, Sergio Pokrovskij, Otto Prytz, Flavio Rebelo, Francisko Simmonet, Amri Wandel, John C. Wells, Xie Yuming.

Ĉiuj membroj estas nun: Dao Anh Kha, Perla Ari-Martinelli, Asvini Kumar, Marc Bavant, Gersi Alfredo Bays, Vilmos Benczik, Gerrit Berveling, Werner Bormann, Marjorie Boulton, Andre Cherpillod, Renato Corsetti, Probal Das Gupta, Edwin de Kock, Michel Duc Goninaz, Gbeglo Koffi, Miguel Gutierrez Aduriz, Otto Haszpra, Christer Kiselman, Boris Kolker, Koutny Ilona, Erich-Dieter Krause, Sergej Kuznecov, Jouko Lindstedt, Li Shijun, Francois Lo Jacomo, Anna Lowenstein, Carmel Mallia, Geraldo Mattos, Stefan Maul, Carlo Minnaja, Brian Moon, Andrzej Pettyn, Sergej B. Pokrovskij, Otto Prytz, Baldur Ragnarsson, Flavio Rebelo, Francisko Simmonet, Trevor Steele, Spomenka Stimec, Humphrey Tonkin, Amri Wandel, John Wells, Bertilo Wennergren, Xie Yuming, Yamasaki Seyko.

La akademio memorigas, ke la Servo "Akademia Konsultejo" gvidata de Stefan Maul, kiu liveras al la publiko konsilojn pri novaj aŭ malnovaj vortoj, daŭre funkcias.

Bonvolu kontakti Stefan Maul, <S.H.Maul@t-online.de>

(Renato Corsetti)