Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Julio
02-08:

REJo-3 – Renkontiĝo de E-Junularo en Kievo, Ukrainio. Temo: Esperanto – kulturperanto. (Mikaelo Lineckij, ab.k. 140, 04201 Kijiv, Ukrainio. Tel.: (044) 432 07 43; retpoŝto: lineckij@ukrpost.net, rejo@uafree.net; TTT-paĝo: http://www.espero.kiev.ualevents_rejo-3_es.html)

03:

Memorfesto de Seula Esperanto-Kulturcentro, Koreio. (Retpoŝto: esperant@unitel.co.kr; TTT-paĝo: www.esperanto.co.kr/)

03-10:

La 57-a Kongreso de IKUE (katolikoj) en Litovia apudmara urbo Kretinga.

05-10:

Naturamika Semajno en Grindelvaldo (Berna Kantono) kun Francisko Degoul. (Kultura Centro Esperantista)

05-23:

NASK 2004 ĉe la interkultura altlernejo The School for International Training (La Altlernejo por Internacia Trejnado) en nordorienta regiono de Usono. Haveblas stipendioj. (Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, OlympiaWA98512 Usono 360-754-4563; retpoŝto: eddyellen@aol.com; TTT-paĝo: www.sit.edu/esperanto/index.html)

06-09:

Antaŭkongreso de IJK en Peterburg/Leningrad. (LKK de IJK, Slavik Ivanov, TTT-paĝo: www.tejo.org/ijk/ak-spb.php)

07-11:

Vivo kaj historio de pupoj kaj vestokudrado kun Evelyne Boilaux kaj Hartmut Fielmann en Bouresse. (Kvinpetalo)

10:

Festivalo pri fiŝista supo en Baja, Hungario. (Retpoŝto: bajai@eposta.hu; TTT-paĝo: www.bereczkibaja.sulinet.hu/esper/fishsup/)

10-17:

60-a IJK, Internacia Junulara Kongreso en ripozejo Berjozka apud Kovrov, Rusio. (LKK de IJK, Slavik Ivanov, retpoŝto: slavik@babil.komputilo.org; TTT-paĝo: www.tejo.org/vikio/ijk_2004; www.tejo.org/rejm/ijk/index.php)

10-18:

40-aj Jubileaj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-40) en urbeto Birshtona, Litovio (Litova Esperanto-Asocio, p.k. 167, LT-44287 Kaunas, Litovio; telefakso: 370-37-228616; retpoŝto: litova.ea@mail.lt)

13-18:

Plurnivela Internacia Kursaro, unua semajno en La Chaux-de-Fonds (Kultura Centro Esperantista)

16-20:

Verda Kantofesto en Tukums (Mara Timermane)

17-21:

1-a Kongreso de Internacia Esperanto-Turismo en Malbork, Pollando (retpoŝto: augustocasquero@infonegocio.com; TTT-paĝo: http://www.malbork.pl/en/index_en.php?k=3&p=1)

17-23:

Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK – Esperanta gazetaro, Pecs, Hungario (Orbis Pictus de Viŝnja Brankovic, Via Parini 5, IT-34 129 Trieste, Italio; tel.+telefakso: +39-040-767875; retpoŝto: orbispictus@iol.it; TTT-paĝo: http://www.osiek.org)

18-22:

39-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj 24-a Brazila E-ista Junulara Kongreso en Maceio. Temo: Esperanto en Lernejo. (AAE, C.P. 396, BR-57020-970 Maceio/AL; tel.: (02182) 324-2979; retpoŝto: ariknubxxi@ig.com.br; TTT-paĝo: www.esperanto.org.br)

18-24:

SEZAM-3 apud Volgograd, Rusio (Eduard Kolosov, retpoŝto: edya@yandex.ru; TTT-paĝo: http://www.stelaro.by.ru/sezam/index_esp.html)

19-21:

Postkongreso de IJK en Ĉeboksari (LKK de IJK, Slavik Ivanov; TTT-paĝo: http://www.tejo.org/rejm/ijk/index.php)

20-24:

Esperantaj gramatikaĵoj kiujn Zamenhof ne solvis, kun tasketoj por la kursanoj en Bouresse, kun Wim Jansen.

20-25:

Plurnivela Internacia Kursaro, dua semajno en La Chaux-de-Fonds (Kultura Centro Esperantista)

23-29:

Internacia Junulara Semajno (IJS) en Hungario (Hungara E-Junularo, p.k. 87, HU-1675 Budapest, Hungario; retpoŝto: hej@eszperanto.hu; TTT-paĝo: http://www.esperanto.hu/hej/index)

24-31:

89-a UK en Pekino, Ĉinio. Kongresa temo: Lingva egaleco en internaciaj rilatoj (UEA, TTT-paĝo: http://www.espero.com.cn/uk2004/e02-2.htm)

29 jul.-08 aŭg.:

13-a MELA (Memzorga Lagumado) en Delegyhaza, Hungario (retpoŝto: mela-krokodilo@gmx.net, TTT-paĝo: http://www.krokodilo.de/mela/mela.html)

31 jul.-07 aŭg.:

Kristana Kongreso (54-a kongreso de KELI) en ripozejo Sola Gratia, Bystrice pod Hostynem, Ĉeĥio (Pavel Polnicky, Lesni 150/ VI., CZ-290 01 Podebrady; tel.+telefakso: +420 325 615 651; retpoŝto: cea.polnicky@quick.cz)

31 jul.-08 aŭg.:

26-a REF (Renkonto de Esperantistaj Familioj) en Mali Idos, Vojvodino, Serbio (fam. Csoke, II. Rakoczi Ferenc str. 32, YU-24321 Mali Idos, Serbio kaj Montenegro; retpoŝto: csoke@eunet.yu)