Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Aŭgusto
02-06:

Naturamika kaj Romanĉa Semajno en Engadino (Kultura Centro Esperantista)

06-11:

Pri muziko kaj kantoj kun praktikado de Esperanto (Anne-Sophie Markov kaj Guilaume Ternant) en Bouresse.

06-31:

Busvojaĝo al Afriko kaj al 6-a Eŭropunia Esperanto-Kongreso en Bilbao

07-08:

La 36-a Korea Kongreso de Esperanto en la Universitato Wonkwang. Temo: Esperanto kaj religio (Park Zoung-sook, retpoŝto: sunitaamo@hanmail.net; esperant@unitel.co.kr; TTT-paĝo: http://www.esperanto.co.kr)

07-13:

44-a Esperanto-Somerlernejo en la sidejo de EAB kaj ties biblioteko en Stoke-on-Trent, Britio (AEB, retpoŝto: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk)

07-14:

Kultura Esperanto-Semajno kaj simpozio pri la esenco kaj estonteco de Esperantio en Ĉaŭdefono (Kultura Centro Esperantista)

07-14:

70-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Studenta urbo en Nova Beogrado, Serbio kaj Montenegro (Nedeljka Lozajic, Husindkih rudara 37/1, 11060 Beograd, Srbija I Crna Gora, retpoŝto: nedeljka@ptt.yu)

09-15:

43-a Esperanto-Somerlernejo en Barlaston (Esperanto-House

14-21:

77-a SAT-Kongreso en Bratislava, Slovakio (KAVA-PECH, Petro Chrdle, CZ-25229 Anglicka 878, Dobrichovice, Ĉeĥio; retpoŝto: Petro Chrdle, chrdle@kava-pech.cz; TTT-paĝo: http://www.kava-pech.cz/sat.htm)

14-21:

8-a Internacia Renkontiĝo de Plouezec (Jean-Pierre Ducloyer, 8, Rue de Montauban, FR-35750 Iffendic, Francio; tel.+telefakso: +33-(0)2 99 09 71 92; retpoŝto: jeanpierre-ducloyer@club-internet.fr; TTT-paĝo: http://www.plouezec.fr/esperanto.html)

14-21:

Seminario por la trejnado de kulturaj manaĝeroj (kunlabore kun TEJO) parte en Ĉaŭdefono (Kultura Centro Esperantista

16-27:

38-a Internacia Esperanto-Feriado kun lingvaj kursoj en Kudowa Zdroj, Pollando (Silezia Esperanto-Asocio, str. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Pollando, retpoŝto: vroclavo@poczta.onet.pl; TTT-paĝo: http://vroclavo.republika.pl/)

17-22:

Malkovro de romanika arto en Piktavio kun Claude Nourmont kaj Brian Moon

21-28:

Verda Biciklumado en Grezijon

25-29:

6-a Esperanta Eŭrop-Unia Kongreso kaj 63-a Hispana Esperanto-Kongreso en Bilbao (Grupo Esperantista de Bilbao, Barrencalle Barrena 7-1 D, ES-48005 Bilbao, Hispanio; tel.: +34-944-164492; retpoŝto: esperantobilbao@terra.com; TTT-paĝo: www.geocities.com/esperantobilbao/eue.htm)