Komentoj


La Long Marŝo en impreso de fremduloj (5)

de JIANG TINGYU kaj FANG WEI

Harrison Salisbury (1908-1993), amiko de Edgar Snow, estis fama ĵurnalisto kaj verkisto de Usono. Li unuafoje konis la Longan Marŝon en la verko "Ruĝa Stelo super Ĉinio" de Edgar Snow kaj havis la unuan impreson pri la granda ago de la Ĉina Laborista-Kamparana Ruĝa Armeo kaj la gvidantoj de la Komunista Partio de Ĉinio (KPĈ). Dum la Dua Mondmilito, Salisbury vidis Snow. En la multfojaj interparoladoj kun Snow, Salisbury plej multe aŭdis en liaj rakontoj pri la Ruĝa Armeo kaj la Longa Marŝo. Tio forte interesis lin.

En marto de 1984, Salisbury venis al Pekino kaj intervjuis maljunulojn partoprenintajn en la Longa Marŝo, inter kiuj estis gravaj gvidantoj de KPĈ, altaj komandantoj de la armeo, soldatoj de la Ruĝa Armeo kaj ordinarajn popolanojn, kiuj scias la Longan Marŝon. Por pli objektive kaj pli detale koni tiun historion, li vizitis specialistojn pri la historio de KPĈ kaj la milita historio, konsultis arkivojn, historiajn dokumentojn kaj koncernajn librojn kaj ĵurnalojn pri la Longa Marŝo. Post tio, li intervjuis popolon laŭ la vojlinio de la Longa Marŝo en pli ol 2 monatoj.

Per tiu ĉi ĉeloka enketo kaj intervjuado, Salisbury akiris multegajn valorajn materialojn. En 1985, li publikigis la libron "La Longa Marŝo — neniam aŭdita rakonto". En tiu libro, li aplaŭdas ke "La Longa Marŝo estas granda epopeo kiu provis la volon, kuraĝecon kaj fortecon de gesoldantoj de la Ruĝa Armeo". Tiu libro entenas multajn historiajn materialojn kaj per interesaj rakontoj kaj anekdotoj priskribis kaj komentarias revoluciistojn kaj altajn komandantojn de la Ruĝa Armeo, vivece aperigante la proceson de la Longa Marŝo. Krome, li kunligis la Longan Marŝon en historio kaj la "novan longan marŝon" en socialisma konstruado de la nova epoko. La libro prezentis al legantoj multajn "neniam aŭditajn rakontojn" kaj vekis intereson de la mondo.