Materialoj


Kiel elkalkulita la longeco de 25 mil lioj de la Longa Marŝo

La 16-an de oktobro de 1934 la Ĉina Laborista-Kamparana Ruĝa Armeo komencis marŝon de Jiangxi en sudorienta Ĉinio. En oktobro de 1936, ĝia tri ĉefaj armeoj kuniĝis en norda Shaanxi-provinco de nordokcidenta Ĉinio. La Ruĝa Armeo marŝis 25000 liojn (2 lioj = 1 km) en du jaroj.

La Ruĝa Armeo transiris 18 montojn, inter kiuj 5 estas neĝkovritaj tutjare, trairis 24 riverojn kaj 14 provincojn, konkeris 62 urbojn, trarompis 10 sieĝojn de lokaj militaristoj, kaj venkis atakojn kaj persekutadon de la armeo de Kuomintango. Kunportante provianton kaj municion la armeo marŝis kun averaĝa rapido de 71 lioj ĉiutage.

Kiel kalkuli la totalan longecon de la Longa Marŝo? Ĝi estas elkalkulita laŭ notoj en taglibroj de armeanoj de la Ruĝa Armeo.

Dum la marŝo oficiroj skribis taglibron kaj Xiao Feng, politika komisaro de la 5-a regimento skribis plej amplekse kaj detale.

Li skribis taglibron per krajono aŭ plumo sur paperetoj de diversaj grandecoj kaj koloroj kaj poste kunkudris ilin en kajerojn, kiuj detale registris daton, veteron, lokon, longecon de marŝo, staton de bataloj, nombrojn de vunditoj kaj martiroj, konsumadon de municio kaj nombron de militaj predoj.

Post atingo de norda Shaanxi-provinco oni elkalkulis la totalan longecon de la Granda Marŝo laŭ tiuj taglibroj, kaj Mao Zedong anoncis la ciferon foje en sia parolado.