Agado de 2006 en Ĉomolangma, la tria poluso de la tero

En la 22-a de aprilo 2006, la 37-a “Monda Tergloba Tago”, komenciĝis en Pekino la Agado de 2006 en Ĉomolangma, la tria poluso de la tero, organizita de la Sporta Buroo de la Tibeta Aŭtonoma Regiono. La volontuloj ekveturis de Pekino al Lhasa en la 22-a de majo kaj revenis en la 6-a de junio.

Dum 16 tagoj 28 volontuloj plenumis kune kun tibetaj alpistoj serion da publikutilaj kaj mediprotektaj agadoj malgraŭ frosto, ventego, oksigenmanko, malalta aerpremo kaj aliaj malbonaj naturaj kondiĉoj ĉe Ĉomolangma. Ili faris mediopurigon laŭ la vojo inter Lhasa kaj la kampadejo de Ĉomolangma, fondis la unuan montgrimpan taĉmenton de Ĉomolangma por mediprotektado, plenumis la laboron provizi per elektro Tui-vilaĝon plej altan en la mondo, establis laborstacion de longdistanca tele-edukado en Dingri-mezlernejo plej alta en la mondo, kaj donis monhelpon al la elementa lernejo Quzongbasong (signifanta en la tibeta lingvo esperon), plej alta elementa lernejo en la mondo.

La agado estis sukcese okazigita dufoje. La agado kun celo “efektivigi harmonian unuiĝon de la homaro kaj naturo” alvokas la tutan socion priatenti la nunan median staton de Ĉomolangma, veki konscion kaj entuziasmon por mediprotektado kaj akceli progreson de mediprotekta afero de Ĉinio. En la lastaj 2 jaroj, 58 volontuloj kaj tibetaj alpistoj kune purigis la regionon de Ĉomolangma en alteco inter 5120 kaj 8000 metroj.

Volontuloj fotas pejzaĝon de altebenaĵo.
Volontuloj purigas la placon antaŭ Potala-palaco.
Rolf, reprezentanto de la marko Lowa (maldekstre), alilanda mediprotekta artisto (meze) kaj lamao de la templo Zhaxi Lhunbo kune kolektas rubon.
Laborstacio de mediprotekta edukado
Volontuloj kaj instruistoj kaj lernantoj de la elementa lernejo Quzongbasong starigas korbotabulon.
Fondiĝis laborstacio de longdistanca teleedukado en Dingri-mezlernejo.
Volontuloj fotiĝas antaŭ Potala-palaco.