Vizito de usona vicprofesoro al Tibeto

En junio, 2008, Tibeton vizitis Michael Walsh, vicprofesoro pri Azio kaj Religioj el Vassar-Kolegio (Vassar College) de Usono. Post la vizito li skribis jenan artikolon kun titolo "Grandiozaj pejzaĝoj":

En la lasta tagdeko de junio 2008, mi kaj aliaj 14 usonanoj kune vizitis Tibeton. Dum tiuj tagoj ni vizitis templojn, Lhasa, ĉefurbon de Tibeto, kaj Xigaze, alian grandan urbon de Tibeto. Mia unua impreso pri Tibeto: Belega ĝi estas! Precipe ĝiajn grandiozajn pejzaĝojn mi neniam forgesos. Ankaŭ la speciala kulturo de Tibeto donis al mi profundan impreson. Mi trovis, ke la tradicioj kaj kulturo en templo estas bone konservataj, tio pruvis, ke la loka registaro multe zorgas pri tio.

Dum mia studado en universitato antaŭ pli ol 20 jaroj, min profunde interesis Ĉinio, precipe ĝia Tibeto. Kvankam mi iam lernis en Ĉinio, tamen nur en 2008 mi realigis mian unuan viziton al Tibeto.

La ŝanĝiĝo de Tibeto estas granda. Tie glatas ŝoseoj, etendiĝas elektra reto al ĉiuj direktoj, kompletas instalaĵoj en hoteloj, kaj la reala situacio estas multe pli bona ol tiu skribita en la libroj.

Dum la vizito mi ŝatis babili kun lokanoj en la ĉina lingvo. Ĉu etkomercistoj, ĉu mastroj de hoteloj, ili ĉiuj estas amikaj al ni kaj ŝatas babili kun ni. Sur la revena vojo al Usono mi trovis, ke mi povas resumi mian viziton al Tibeto per jenaj vortoj: "La vojaĝo estas valora".