Eksterlandaj raportistoj en Tibeto

de WEI WU

En la 10-13-a de februaro raportistoj el 8 eksterlandaj kaj 3 enlandaj vehikloj vizitis Tibeton.

“Antaŭe mi sciis ion pri Tibeto el libroj kaj interreto. La nuna Tibeto, kiun mi vidas, multe diferencas de tiu, kiun mi sciis antaŭe. Multaj homoj, vestitaj per naciaj vestoj, loĝas en sia propra bela domo, tio bone impresas min,” diris raportisto el la Seula Brodkasta Sistemo de Korea Respubliko, kiu unuafoje venis al Tibeto.

“En la vizito ni konis la longan historion kaj kulturon de Tibeto. Ĝi estas tre bela loko. Kvankam la naturaj kondiĉoj ne estas perfektaj, tamen la tibetanoj vivas feliĉe. Vizitinte la templon Yumbu Lhakang kun historio de pli ol 2 mil jaroj mi povas konstati, ke la tradicia kulturo de Tibeto estas bene protektata. Tre emociis min la grandioza Potala-palaco, blua ĉielo kaj amaso da pilgrimantoj,” diris la raportisto.

Multaj raportistoj samopinias kun li. Shinnichirou Serida el KYODO-novaĵoj de Japanio diris, ke Gaba-vilaĝo de Najin-urbeto en Lhasa donis al li belan impreson. “Antaŭe mi opiniis, ke la ĉina registaro kondukos nin nur al riĉaj vilaĝoj. Tamen ni trovis dum la vojaĝo, ke ĉiuj vilaĝoj estas similaj.

En 2006 la tibeta registaro ekpraktikis la planon favoran al la kamparanoj kaj paŝtistoj en ilia dom-konstruado. Tiuj domoj donis al la raportistoj profundan impreson.

73-jara maljunulo Qijia diris al fremdlandaj raportistoj, ke ĉiuj loĝantoj en Kaisong-vilaĝo estas tibetnacianoj. Liaj vortoj dispelis ilian dubon pri tio, ke hanoj grandamase transloĝiĝis al Tibeto.

Afablaj maljunuloj, ludantaj infanoj, lamaoj voĉlegantaj sutron en Changzhug-templo, maljunulinoj farantaj tibetajn litkovrilojn en Kaisong-vilaĝo, amaso da turistoj promenantaj sur stratoj de Lhasa kaj pitoreskaj pejzaĝoj en Shannan, magnete allogis la raportistojn ke ili ne volis foriri. “La nuna Tibeto, kiun ni vidas, malsamas ol la antaŭa en nia imago,” diris Maria el Rusa Novaĵa kaj Informa Agentejo.

Flavaj anasoj petolas en la rivero Jarlung-Zangbo, sovaĝaj anseroj serĉas manĝaĵojn sur kampo de Kaisong-vilaĝo, nigrakolaj gruoj promenas sur herbejoj kaj akvobirdoj ŝvebas super malsekejoj. Ĉio ĉi tio altiris al si objektivon de la vizitantoj. De tio ili estis konfirmitaj, ke oni bone protektas la medion en Tibeto.

Post la vizito nemalmultaj alilandaj raportistoj montris, ke antaŭe ili atentis nur la tiklajn temojn pri Tibeto, sed ne la tuton de Tibeto, kaj havis malmultajn konojn pri la vivo de servutuloj en la pasinteco. Dank’ al la ĉi-foja vizito ili persone spertis la grandajn ŝanĝiĝojn de Tibeto en la pasintaj 50 jaroj kaj vidis la veran Tibeton.