Allogaj bufedejoj en Lhasa

Teksto de SUN QIANG kaj fotoj de CHEN TUANJIE

Sub la blankaj nuboj kaj blua ĉielo de Lhasa ne nur imponas la grandioza Potala-palaco, sed ankaǔ ĉarmas bufedejoj.

Ĉe ĉiuj stratoj de Lhasa troveblas bufedejoj grandaj aǔ malgrandaj. Kaj la mode dekoraciitaj kuŝas en la okcidenta parto de la urbo, tiuj kun la nacia karaktero plejparte sidas ĉe la strato apud Jokhang-templo. Laǔlonge de la mallarĝa strato staras kvadrataj domoj kun blanke kalkitaj eksteraj muroj dike masonitaj per ŝtonpecoj grandaj kiel libroj. La fenestroj estas negrandaj, sed regulaj, kaj floroj sur la fenestrobretoj skuetiĝas en vento.

Malsupre de la tibet-stila gastejo Balangxue preferata de vojaĝantoj estas bufedejo, nomata Nian. Kiam vi sidiĝas sur la longan benkon, oni alportas al vi vinon faritan el nuda hordeo, kun glacio. Ĝi estas malforta kaj iom dolĉa. Lenta kaj orelo-agrabla muziko flirtas el disko. Mastro de la bufedejo sidas ĉe angulo. Li nomiĝas Wang Xiao, venis el la urbo Xi'an, havas brunan vizaĝon, lipharojn kaj harplektaĵon post la kapo. Li ĉiutage estas okupita je kopiado de muzik-diskoj por gastoj. Kvankam ĉi-jare la komerco ne estas tiel prospera kiel antaŭe, tamen vizitintoj ofte rememoras la bufedejon kaj petas lin sendi muzik-diskojn.

La plej bone konata bufedejo Maji Ami en flava domo troviĝas ekster Jokhang-templo kaj sudoriente de Barkor-strato. Sur la afiŝo de la bufedejo pentriĝas sentimentala knabino, kiu kun duon-malfermita tendo-kurteno ĉemane ŝajnas meditadi. Ĉu ŝi atendas iun?

Laǔdire la sentimentala knabino estis amatino de Tsangyang Gyatso, la Sesa Dalai-lamao, kaj Maji Ami estas ŝia nomo. Siatempe tie estis loko por ilia rendevuo. La legendo altiras vojaĝantojn al la bufedejo. Kiam vi supreniras tra la mallarĝa ŝtuparo al la balkono sur la dua etaĝo, vi ebriiĝas eĉ sen drinki.

Fronte al Balangxue-gastejo estas la bufedejo Lamu Lacuo. La mastro estas sinjorino, kaj la meblaro estas plena de mildeco. Interne la ornamaĵoj estas en la koloroj ruĝa, flava kaj blua. Tra la lampo-kovrilo farita el tibet-papero brilas milda lumo, kaj en mallaǔta muziko oni babiladas. La oftaj klientoj ĉi tie plejparte estas vojaĝantoj el aliaj lokoj, kaj lokanoj ŝatas viziti modernajn bufedejojn en la okcidenta parto de la urbo. Iuj diras, ke ĉi tie estas kvazaǔhejmo, kiu kun pendanta bido-kurteno plenas de maldensa aromo. Kandeloj flagretas kaj sur fenestro-vitroj dancetas ombroj. Ĉi tie oni ĝuas romantikecon kaj varmecon.