Unua paĝo >> Inter Ni >> Al la legantoj

Kian impreson vi havas pri Ĉinio?

Karaj samideanoj,

Ni tre dankas vin pro viaj longtempa subteno al nia laboro kaj priatento al Ĉinio kaj ĉina Esperanto-movado. Ni kredas, ke vi havas certan konon pri Ĉinio. Por detale informiĝi pri via scio pri Ĉinio, ni faras jenan enketon.

Ni estas tre dankaj se vi plenigos la enketilon, kaj pro tio ni sendos al vi memoraĵon. Bonvolu doni vian poŝtan adreson. Elektu unu el la jenaj memoraĵoj: E-libro□; unu ekzemplero de papera “Espero.com.cn” □; ĉina poŝtmarko□; ĉina papertondaĵo□

Por la sama demando vi povas doni unu aŭ plurajn respondojn.

Bonvolu sendi la enketilon rete aŭ poŝte antaŭ la fino de septembro al jena adreso: El Popola Ĉinio, P. O. Kesto 77, CN-100037 Beijing, Ĉinio; aŭ retpoŝte: <elpc@china.com>.

Redakcio de El Popola Ĉinio

1. Aboco pri Ĉinio

(1) Ĉu vi iam venis al Ĉinio?

001. unufoje□; 002. dufoje□; 003. pli-ol-dufoje□;

004. loĝis en Ĉinio mallonge □;

005. loĝis en Ĉinio pli ol duonjaron kaj malpli ol unu jaron□;

006. loĝis en Ĉinio pli ol unu jaron□; 007. neniam□

(2) Se vi iam estis en Ĉinio, kiam?

008. antaŭ la jaro 1965□; 009. inter la jaroj 1966 kaj 1978□;

010. inter la jaroj 1979 kaj 1989□; 011. inter la jaroj 1990 kaj 2000□;

012. post la jaro 2001□

(3) Kio en Ĉinio profunde impresis vin:

013. popola amikeco□; 014. antikvaj objektoj kaj vidindaĵoj□;

015. naturaj pejzaĝoj□; 016. popola vivo□; 017. kampara pejzaĝo□;

018. aspekto de urboj□; 019. poluo de medio□; 020. ŝtopado de trafiko□;

021. necivilizitaj agoj□; 022. alia (bv. klarigi)________________________

(4) Ĉu vi ŝatas Ĉinion?

023. jes□; 024. ne□; 025. indiferente□

(5) Kia lando estas Ĉinio laŭ via opinio?

026. kun forta altira forto□; 027. malriĉa kaj postiĝinta□;

028. malferma kaj vigla□; 029. ferma kaj konservativa□; 030. pacama□;

031. respondecema□; 032. minaca□; 033. rapide kreskanta en ekonomio□;

034. kun granda diferenco inter riĉeco kaj malriĉeco□; 035. paca kaj stabila□;

036. antikva civilizita kun longa historio□;

037. alia (bv. klarigi) __________________________________________

(6) Kiel vi taksas la ĉinan registaron

038. kapabla en regado□; 039. malalt-efika□; 040. popolama□;

041. serioza kaj malfacile alirebla□; 042. prudenta□; 043. honesta□;

044. korupta□; 045. kapabla en eksteraj aferoj□; 046. ne scias□;

047. alia (bv. klarigi) _________________________________________

(7) Kiaj estas ĉinoj en viaj okuloj

048. amika□; 049. laborema□; 050. ĝentila□; 051. saĝa□;

052. kompatema□; 053. bone edukita□; 054. kun devkonscio pri socio□;

055. necivilizita□; 056. malfidela□; 057. mankas publika spirito□;

058. egoisma□; 059. ne scias;

060. alia (bv.klarigi)____________________________________________

(8) Ĉu vi opinias, ke la disvolviĝo de la ĉina ekonomio

061. estas tre rapida□; 062. baldaŭ superos Usonon□;

063. utilas al disvolviĝo de la tutmonda ekonomio□;

064. utilas al konsumantoj de via lando□;

065. utilas al ekonomio de via lando□;

066. influas labordonadon de via lando□;

067. influas riĉfonton kaj medion de la tuta terglobo□;

068. aliarespondo______________

(9) Kiel vi opinias pri la disvolviĝo de la ĉina militforto?

069. minaco al aliaj landoj□; 070. ne minaco al aliaj landoj□; 071. ne scias□

(10) Kio estas la plej taŭga simbolo de la ĉina kulturo?

072. Konfuceo kaj Konfuceanismo□; 073. Taoismo□;

074. ĉina ideogramo kaj kaligrafio□; 075. Pekina opero□; 076. kuirarto□;

077. uŝuo; 078. ĉina medicino□; 079. ĉina pentraĵo□;

080. inventoj en scienco kaj teknologio□;

081. alia (bv. klarigi)_____________________________________

(11) Kiel vi opinias pri ĉinaj produktaĵoj?

082. bona kaj malmultekosta□; 083. malbonkvalita sed multekosta□;

084. bonkvalita kaj multekosta□; 085. malbonkvalita□; 086. de falsa marko□;

087. produktaĵoj plej konataj de vi___________________________;

088. alia respondo________________________________________

(12) Vi informiĝis pri Ĉinio ĉefe per

089. rakontoj de parencoj kaj amikoj□; 090. turisma vojaĝo al Ĉinio□;

091. oficvojaĝo al Ĉinio□; 092. kontakto kun ĉinoj□;

093. filmo (titoloj de la filmoj)_________________________________;

094. televido (titoloj de la televidstacioj)__________________________;

095. radiodisaŭdigo(j) (titoloj de la radiostacioj)____________________;

096. ĵurnalo(j) (titoloj)________________________________________;

097. gazeto(j) (titoloj)________________________________________;

098. retejo(j) (titoloj)________________________________________;

099. libro(j) (titoloj)___________________________________________;

100. lerneja leciono□; afiŝoj□; alia maniero_________________________

(13) Ĉu vi legis ĉinajn ĵurnalojn kaj gazetojn

103. jes□ ili estas____________________________________; 104. ne□

(14) Ĉu vi rigardis ĉinajn filmon aŭ televidan filmon?

105. jes□ ili estas___________________________________; 106. ne□

(15) Ĉu vi vizitis ĉinajn retejojn?

107. jes□ ili estas___________________________________; 108. ne□

(16) Kiuj temoj pri Ĉinio interesas vin?

109. politiko□; 110. ekonomio□; 111. kulturo□; 112. historio□;

113. politiko pri investado kaj komercado□; 114. socio□; 115. popola vivo□;

116. alia___________________________________________________

(17) Bonvolu komentarii Ĉinion per mallongaj vortoj _________

________________________________________________________

2. Pri vi

(1) lando____________________ poŝta adreso_____________________

(2) sekso

117. viro□; 118. virino□

(3) aĝo

119. malpli-ol-20-jara□; 120. 21--30-jara□; 121. 31--45-jara□;

122. 46--60-jara□; 123. pli-ol-60-jara□

(4) profesio

124. studento□; 125. komercisto□; 126. akvokato□; 127. instruisto□;

128. erudiciulo□; 129. konsultiĝisto; 130. administranto□; 131. ŝtatoficisto□;

132. scienca esploristo□; 133. alia (bonvolu indiki)_________________

(5) edukiteco

134. elementa lernejo□; 135. mezlernejo□; 136. universitato□;

137. magistro□; 138. doktoro□