Unua paĝo >> Legu kaj Ridu

 

 

 

 

Humuraĵoj

Alta takso de registaro

Hanson: Donal, via filo forestis jam multajn jarojn kaj kredeble li multe atingis.

Donal: Mi ne scias, kiom li atingis. Sed la registaro alte taksas lin.

Hanson: Kial?

Donal: La polico anoncis rekompencon de cent mil dolaroj por trovi lin. 

Troa sintakso

Studento de jura fakultato estis praktikanta en juĝejo kaj partoprenis en juĝado de kazo de murdo.

Montrante tranĉilon li demandis la akuziton: “Ĉu vi vidis ĉi tranĉilon?” Li plurfoje ripetis la demandon, sed la akuzito firme neis.

Reveninte de tribunalo la praktikanta studento rememoris la proceson kaj opiniis, ke li ne estis sufiĉe severa al la akuzito. Do en la sekvanta tago li faris seriozan mienon kaj muĝe demandis frapante la tablon: “Konfesu! Ĉu vi vidis ĉi tranĉilon?” “Jes,” mallaŭte respondis la akuzito. La studento ekĝojis kredante, ke lia severeco donis efikon, kaj refoje demandis frapante la tablon: “Diru! Kiam kaj kie?”

“Hieraŭ, ĉi tie,” respondis la akuzito per trema voĉo.