Unua paĝo >> Legu kaj Ridu

 

 

 

 

Humuraĵoj

Diru pli precize

Profesoro estis en urĝa preparado de memuaro en hejmo. “Mia kara,” li demandis sian edzinon, “kie estas mia krajono?”

“Ĉu ĝi ne estas sur via orelo?” respondis la edzino.

“Vi ne rimarkis ke mi estas terure okupita? Ĉu vi ne povas diri pli precize? Sur kiu mia orelo ĝi estas?” kolere diris la edzo.

 

 

Eksedziĝo

A: “Kial vi volas eksedziĝi kun via edzo?”

B: “Hieraŭ ni iris al sortodivenisto. Li diris ke mi naskos 2 infanojn, kaj li, 4. Pensu, kun kiu li havos la aliajn du infanoj?”

 

 

Bonkora maljunulo

Junulo sukcesis transnaĝi la Britan Markolon. Kiam li surbordiĝis, multaj homoj gratulis lin. Al li venis maljunulo. Palpante liajn malsekajn harojn, li demandis mire: “Ho junulo, ĉu vi ne scias, ke ĉi tie estas pramo?”

 

 

Ĉu ĝi ne plipeziĝos?

Pesinte leteron de s-ro Jhons, fraŭlino de poŝtejo diris al li, ke lia letero superpezis kaj li devis afranki ankoraŭ poŝtmarkon. “Ĉu tio ne plipezigos la leteron?” kriis s-ro Jhons.

 

 

Ŝlosilo de leterkesto en leterkesto

Antaŭ ekiro al oficvojaĝo sinjoro diris al sia edzino, ke ŝi sendu liajn leterojn al li dum lia foresto. “Estu trankvila!” diris la edzino.

Pasis unu monato, sed la edzo ricevis neniun leteron. En miro li telefonis al la edzino, kial ŝi ne sendis al li leterojn. “Vi forportis la ŝlosilon de la leterkesto,” diris la edzino. Do la edzo pardonpetis kaj promesis tuj sendi ĝin hejmen.

Pasis ankoraŭ monato, kaj la sinjoro neniun leteron ricevis kiel antaŭe. Li koleris.

Reveninte hejmen, li demandis la edzinon pri la kialo. Ŝi respondis: “Kion mi povis fari, mia kara? La ŝlosilo estis metita en la leterkeston.”

 

 

Ĉagreno pro ŝlosilo

Gesinjoroj staris antaŭ sia domo embarasite. Mirigita najbaro demandis la kialon. Ili respondis: “Kia fuŝaĵo! Ni forgesis la ŝlosilon de la garaĝo en ĉambro, tiun de la ĉambro en la aŭtomobilo kaj la aŭtomobilo estis ŝlosita en la garaĝo.”

 

 

Ebriulo

Fabrikestro muĝis kontraŭ ebriiĝinta laboristo: “Fi, denove vi malfruiĝas! Se mi estus tiel ebria, mi saltus de sur la domo!”

Koleriĝis ankaŭ la ebriulo: “Se vi estos ebria tiom kiom mi, vi certe ne povos salti de sur la domo, ĉar vi eĉ ne povos trovi la fenestron.”

 

 

Nerefutebla kialo

Drinkulo longe drinkis en drinkejo. Lia servisto urĝis lin hejmeniri: “Malsereniĝis kaj pluvos. Ni foriru antaŭ la pluvo.” La drinkulo ne volis ĉesi drinki kaj diris: “Se pluvos, kiel ni povos ŝirmiĝi? Do kial hasti?” Baldaŭ ekpluvis, kaj la ĉielo sereniĝis post longe. La servisto denove urĝis: “Jam sereniĝis la ĉielo kaj ni iru hejmen.” La drinkulo diris: “Jam sereniĝis la ĉielo, do kial ni hastos?”

 

 

Drinkulo

Drinkulo akiris bonan rizvinon en sonĝo kaj volis drinki post varmigo de la vino. Sed kiam li iris al la kuirejo por varmigi la vinon, li vekiĝis el la sonĝo. Li tre bedaŭris kaj murmuris: “Kiel bone, se mi drinkus ĝin malgraŭ ke ĝi estas malvarma.”

(En orienta Ĉinio estas neforta rizvino sukcenkolora, kaj la lokanoj ŝatas varmetigi ĝin antaŭ la trinkado, opiniante, ke tio estas saniga por trinkantoj.)