Unua paĝo >> Legu kaj Ridu

 

 

 

 

Humuraĵoj

Plej freŝa novaĵo

Kiam parolisto estis leganta novaĵojn, papero estis sendita al li. Li prenis la paperon kaj kutime diris: "Jen informo ĵus ricevita de nia radio..." Li sekve malfermis la paperon kaj legis: "Hej, via incizivo surhavas spinaco-peceton."

 

 

 

Nutrado per lakto

Administranto de zoo diris al turistoj: "Ne timu. La leono estas ege milda, ĉar ĝi estis nutrata per lakto."

Turisto: "Ankaŭ mi estis nutrata per lakto. Tamen nun mi ŝatas manĝi viandon."

 

 

 

Voku paĉjon

Matene de dimanĉo la edzo ankoraŭ dormis kiam lia bona amiko maljuna Li venis lin viziti. La edzino diris al sia 3-jara filino: "Iru, voki la paĉjon." La filino hezistis, alvenis al la maljunulo Li kaj timete vokis: "Paĉjo!"

 

 

 

Uniformo

Du novaj lernantoj de oficira lernejo ege fieris pro sia lernado en la lernejo. Vidante homon en uniformo alvenanta, ili tuj salutis lin per manlevo kaj samtempe laŭte diris: "Bonan matenon, sinjoro." La homo respondis: "Bonan matenon. Via poŝtejo sincere servas por vi."

 

 

 

Pentristo

Okulisto sukcese kuracis okulan malsanon de fama superrealisma pentristo. La okulisto diris, ke la pentristo povos anstataŭigi pagon per pentraĵo.

La pentristo ege dankis la okuliston. Li desengis grandan okulon kun delikataj detaloj kaj pentris perfektan portreton de la kuracisto en la mezo de la okulo.

Vidante la pentraĵon, la kuracisto tuj estis skuita de eksterordinare elstara esprimpovo de la pentristo. Li gape diris: "Mia Dio, estas feliĉe, ke mi ne estas dentisto."

 

 

 

Heliko

Heliko survoje estis transtretata de testudo. Sekve la heliko estis sendita al hospitalo por urĝa savo. Kiam la heliko reakiris la konscion, policano demandis ĝin pri la akcidento. La heliko respondis: "Mi ne memoras. Tiam lia rapideco estas tro granda..."

 

 

 

Kamparano kaj erudiciulo

Kamparano kaj erudiciulo veturis en la sama ŝipo. Pro enueco, ili decidis fari veton de enigmodiveno. Ili interkonsentis, ke se la erudiciulo malvenkos, li pagos al la kamparano 10 juanojn; se la kamparano malvenkos, li pagos al la erudiciulo 5 juanojn.

La kamparano demandis: "Kio pezas 250 kilogramojn en akvo sed nur 5 kilogramojn sur la tero?" La erudiciulo ne havis respondon post penema pensado kaj pagis al la kamparano 10 juanojn. Li poste postulis solvon, kaj la kamparano diris: "Ankaŭ mi ne scias," kaj redonis al la erudiciulo 5 juanojn. La erudiciulo estis gapigita.

 

 

 

Kialo de eksigo

Direktoro: "Mi eksigis kasiston."

Sekretario: "Kial?"

Direktoro: "Li aŭdacis diri al aliaj, ke mi estas sencertulo."

Sekretario: "Ho, vere damninde! Kiel li povas malkaŝi al aliaj la gravan sekreton de nia kompanio!"