Unua paĝo >> Legu kaj Ridu

 

 

 

 

Humuraĵoj

Motivo de aĉeto de fotilo

Apud lago pentristo faris pentradon kaj alvenis geedzoj de malantaŭe. Ili rigardis momenton. Fine la edzo diris al la edzino kun nerefutebla tono: "Vidu, kara, kiel maloportune sen fotilo!"

 

 

 

Spegulo en galerio

Paro da junaj geedzoj vizitis pentraĵo-ekspozicion. La edzino estas serioza miopulo. Ŝi rigardis grandan pentraĵon longan tempon kaj poste laŭte kriis: "Mia Dio! Kial la virino estas tiel malbela?" "Mia kara, ne estu surpriziĝema eĉ je bagatelo," la edzo tuj haste alpaŝis al la edzino kaj mallaŭte diris al ŝi: "Tio ne estas pentraĵo, sed spegulo."

 

 

 

Iom simila al la homo

Paro da junaj simioj naskis la unuan idon. Vidante aspekton de la ido, la patro-simio konsterniĝis. "Ne maltrankviliĝu, kara," diris la insimio: "Ĉiu ĵus naskita ido iomete similas al la homo!"

 

 

 

Almozulo

Ĉevoje staris almozulo kun sunokulvitroj: "Maljuna sinjorino, faru bonon. Miaj okuloj vidas nenion." "Se viaj okuloj povas vidi nenion, kial vi scias, ke mi estas maljuna sinjorino?" "Pardonu, mi deĵoras ĉi tie anstataŭ mia blinda amiko." "Kie estas via amiko?" la maljunulino scivoleme demandis. "Li iris rigardi filmon."

 

 

 

Pruntepreni monon

Blato volas pruntepreni monon de araneo. La lasta diris kun ĝenateco: "Vi scias, ke nuntempe funkciigo de interreto ne alportas tiom da mono kiom oni esperas. Pli bone, ke vi iru al muŝo kaj moskito. Pasintjare ili havis reklamon pri insekticido kaj per tio multe gajnis."

 

 

 

Lampiro sen lumo

Unu el la lampiroj flugantaj en la aero ne havas lumon. Aliaj miras kaj demandas: "Kial vi ne brilas?". Ĝi respondas: "Ve, mi forgesis pagi por elektro en la pasinta monato."

 

 

 

Kiu li estas?

Iu viro denaske estis silentema. Li havis filinon. Iutage, la dekjara filino ne plu sin detenis de scivolemo kaj demandis la patrinon: "Panjo, kiu estas tiu homo, kiu ĉiutage manĝas kune kun ni?"

 

 

 

Tigro kaj serpento

Serpento mordis tigron. La lasta postkuris la unuan. Sed la serpento eniris en sian Truon. La tigro atendis antaŭ la buŝo de la truo. Post longa tempo eliris el ĝi lumbriko. La tigro kaptis ĝin kaj kolerege demandis: "Kie estas via patro?"