Unua paĝo >> Legu kaj Ridu

 

 

 

 

Humuraĵoj

Ĉiu volas esti parlamentano

Por reelektiĝi, parlamentano faris paroladon al elektantoj. Li diris: "Mi voluntas daŭre min deĉidi al feliĉa vivo de la popolo. Sciu, ke nuntempe la servo de parlamentano estas ne tiel facila kiel antaŭe..." Elektanto interrompis lin: "Jes, via sinjoro, la servo de parlamentano ne estas tiel facila, sed kiu ne volas esti parlamentano?"

 

 

 

Ĝeni la bebon

Politikisto estis faranta emociigan paroladon por elektiĝo. Subite laŭte ekploris bebo, kaj virino brakumanta ĝin leviĝis por foriri. La politikisto konsciis, ke li perdos balotilon kaj haste kriis: "Sinjorino, ne gravas. La bebo fakte ne ĝenas min." La virino diris: "Tamen vi ĝenis mian bebon."

 

 

 

Hundo laborema

Ĉiuj familianoj estas ege mallaboremaj. Ĉiufoje, la patro donis dommastrumadon al la patrino, la lasta al sia filo, li al sia juna fratino kaj ŝi al la hundo Bobo.

Iutage alvenis gasto. Vidante, ke Bobo, plenforte viŝis tablon per la antaŭaj du piedoj starante sur seĝo per la du postaj, la gasto surprize kriis: "Kiel saĝa la hundo estas. Ĝi eĉ scipovas dommastrumadon."

Bobo povas fari nenion ol diri al la gasto: "Ve, ĉar miaj mastroj estas ege mallaboremaj." Tio des pli surprizis la gaston kaj li diris: "Ho, ĝi scipovas eĉ paroli!" Bobo tuj atentigis: "Mallaŭte! Se tion ili scius, ili ordonus al mi respondi telefonvokojn."

 

 

 

Maljunuloj Zhang kaj Wang

La oreloj de maljunuloj Zhang kaj Wang ne bone funkcias. Iutage, maljuna Zhang iris fiŝhoki kunportante sian fiŝkaptilaron. Maljuna Wang lin demandis: "Ĉu vi iras fiŝhoki?" Li respondis: "Ne, mi iras fiŝhoki."

Maljuna Wang diris: "O, mi opiniis, ke vi iras fiŝhoki."

 

 

 

Por ĉesi fumi

S-ro Zhang havis koran malsanon. Kuracisto deadmonis lin fumi kaj diris, ke se li ne povas tuj tion fari, en la komenco li povas fumi unu cigaredon post manĝo.

Post unu monato, li refoje vizitis la kuraciston. Tiu post ekzameno trovis, ke li havas plie stomakan malsanon. La kuracisto miris pri tio kaj demandis lin: "Kio okazis al vi?" La lasta respondis: "Eble pro tio, ke laŭ via propono mi fumas unu cigaredon post manĝo, sed ĉiutage mi multfoje manĝas senregule."

 

 

 

Mia advokato ne konsentas

Sur strato renkontiĝis du malnovaj amikoj, kiuj longtempe ne vidis unu la alian. Unu el ili sin apogis sur lambastono. "Kio okazis al vi?" La alia demandis lin.

"Min trafis akcidento antaŭ 6 monatoj." "Tiel serioze, ke vi nun ankoraŭ uzas lambastonon!" "Laŭ mia kuracisto, mi povas ĝin forlasi, sed mia advokato ne konsentas."

 

 

 

Ŝanĝi laboron

Kuracisto pririgardis la langon de paciento, palpis lian pulson, frapetis lian bruston kaj fine diris al li: "Malnova problemo, amiko mia. Ege mankas al vi movado. Ne, ne malkonfesu! Vi bezonas eksterdoman sportadon, piediradon, piediradon."

"Tamen, kuracisto..."

"Bonvolu ne disputi kun mi. Mi estas kuracisto. Obeu min kaj faru laŭ mia konsilo: dekoble piediru. Tio estas ununura rimedo por kuraci vian malsanon." "Tamen mia laboro..."

"Tio ja estas la problemo, via laboro! Oh, ŝanĝu vian laboron tiel ke vi havos ŝancon pli multe piediri. Kio vi estas?" "Mi estas leterportisto."

 

 

 

Alarmo

Fajrobrigado ricevis alarman telefonvokon.

"Kie okazis incendio?"

"En mia hejmo."

"Mi demandis, kie estas la loko?"

"En la kuirejo."

"Mi ja volas scii kiel ni iros tien."

"Vi ja havas fajroaŭton, ĉu ne?"