Unua paĝo >> Esperantujo >> E-organizo


Fakaj asocioj

NIFO-j

CEFEU – Asocio pri nifologio: (fond. 1999): p/a Ailton Luis da Silva, Rua Inverno 12, Grama, Paraiba do Sul -- RJ, BR-25850-000, Brazilo; retpoŝto: <octavioraibolt@hotmail.com>

Oomoto

Esperanto-Propaganda Asocio (EPA): (fond. 1923, kunlaboranta kun UEA ekde 1985): Ten’on-kyo, Kameoka-si, Kyoto-hu, 621-8686 Japanio; tel.: (0771) 22-5561; telefakso: (0771) 25-0061; retpoŝto: <esperanto@oomoto.or.jp>; TTT-paĝo: <www.epa.jp>. Membr.: 500. Celo: Disvastigi Esperanton por realigi mondpacon. Prez.: Kyotaro Deguchi. Organoj: Nova Vojo (11 n-roj; 2-lingva) kaj Oomoto (2 n-roj; Esperantlingva): p/a EPA.

Ortodoksa kristanismo

Tutmonda Ortodoksa Ligo Esperantista (TOLE): p/a prof. Bojidar Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario; tel.: 0335-3933; retpoŝto: <leonov@rozabg.com>.

Mondpaca Esperantista Movado (MEM): (fond. 1953, kunlaboranta kun UEA ekde 1983): p/a Claude Glady, rue de la Marne 36, BE-1030 Bruxelles, Belgio; tel.+telefakso: (02) 242 49 86; retpoŝto: <cglady@arcadis.be>. Celo: Utiligi Esperanton serve al paco kaj reciproka kompreno inter la popoloj. Prez.: d-ro I. Pethes.