Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Julio
01-03:

Pedagogiaj Seminarioj en ICH (temoj: Faka lingvo, la Akademio de E-o, metodologio) (ICH, Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel.: +49/(0)5521-5983, retpoŝto: <esperantozentrum@web.de>; TTT-paĝo: <http://ich.sytes.net/index.html>)

01-03:
37-a Landa Amika Renkonto de Fervojistaj Esperantistoj en Balassagyarmat (Phersy Ferenc, Hajlo u. 11, HU-1046 Budapest, Hungario)
01-09:
Esperanto-vojaĝo "Konu Mongolion" (virga naturo, popola vivmaniero kaj saĝeco, historiaj vidindaĵoj, muzeoj, folklora koncerto, budhismaj temploj, antikva ĉefurbo Harahorum, Mongola Gobi-dezerto) (Suno Centro, retpoŝto: <suno@mol.mn>; TTT-paĝo: <http://www.magicnet.mn/~suno/>)
02-09:
78-a SAT-Kongreso en Zagreb, Kroatio (Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), 67 av. Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Retpoŝto: <satesperanto1@free.fr>; TTT-paĝo: <http://satesperanto.free.fr>; <http://www.geocities.com/sat_hr/kongres2005.html>)
02-09:
Somera restado en Gresillon (Kastelo Gresillon, Kulturdomo de Esperanto, FR-49150 Bauge, Francio. Tel.: +33-(0)241891034, retpoŝto: <kastelo@gresillon.org>; TTT-paĝo: <http://gresillon.org/>)
03-16:
Somera Esperanto-Tendaro SET-Lancov, Ĉeĥio, kun 50-jara tradicio (Klubo de Esperanto, Esperantistu 3, CZ-674 01 Trebic, Ĉeĥio. Tel./telefakso: +420 568 841 909, dum la tendaro 736 249 264,retpoŝto: <esperanto.trebic@volny.cz>;TTT-paĝo: <www.set-lancov.cz>)
04-22:
NASK -- Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto 2005, ĉe la monde konata interkultura altlernejo The School for International Training (Altlernejo por Internacia Trejnado) en nordorienta "nov-anglia" regiono de Usono (Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512 Usono. Tel.: 360-754-4563, retpoŝto: <eddyellen@aol.com>; TTT-paĝo: <http://esperanto.org/nask/progovereu.php>)
05-09:
Staĝo en Kvinpetalo: Radiofonia teatro: perfektigo de la parolado; realigo de kompaktdisko (Jose Lafosse kaj Serge Sire). (Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel./telefakso: +33 (0)5 49 42 80 74, retpoŝto: <informoj@kvinpetalo.org>; TTT-paĝo: <http://www.kvinpetalo.org/>)
07-10:
64-a Hispana Kongreso de Esperanto en Alcala de Henares (Madrido, Hispanio). La temo: Donkiĥoto parolas Esperanton. (Hispana Esperanto-Federacio, Rodriguez San Pedro, 13, 3°, ES-28015 Madrid, Hispanio. Retpoŝto: <kongreso@esperanto-es.net>; TTT-paĝo: <http://www.esperanto-es.net/congreso2005/>)
08-10:
2005 Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj de Mezeŭropo en vilaĝo Hrascina-Trgovisce, Norda Kroatio (Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel.: +385-1-4617550, telefakso: +385 1 4619373, retpoŝto: <esperanto@zg.t-com.hr; www.esperanto.hr>)
09:
Festivalo pri fiŝista supo en Baja, Hungario (retpoŝto: <bajai@eposta.hu>; TTT-paĝo: <http://fishsup.ini.hu/>)
09-10:
1-a Mondcivitana Esperanto-Renkontiĝo en Porec, Kroatio (Mato Spekuljak, retpoŝto: <mato.spekuljak@zg.tel.hr>; TTT-paĝo: <http://free-zg.t-com.hr/cdm-hr/renkontighoj.htm>)
09-14:
Mongola Nacia Festo (Malferma ceremonio, nacia lukto, pafarko, ĉeval-konkuro, muzeoj, folklora koncerto, budhismaj temploj -- v. Centro Suno, 0l-09 jul.)
09-15:
Internacia Esperanto-Konferenco 2005 en marborda urbeto Rafina, Grekio. Ĉeftemo: Bizanca kulturo (Eric Laubacher, 1 rue Louis-Antoine de Bougainville, FR-78180 Montigny-Bx, Francio. Tel.: +30 16712645, telefakso: +30 13236746, retpoŝto: <manha@otenet.gr>; TTT-paĝo: <http://osiek.org>)
09-16:
Postkongreso de la 78-a SAT-Kongreso ĉe Adriatiko kun ekskursoj al Birjuni, Pula, tra Istria duoninsulo (v. 02 jul.)
09-16:
Nonoso 2005–Memzorga tendumado en norda Nederlando (retpoŝto: <informu@nonoso.tk>; TTT-paĝo: <http://www.nonoso.tk/>)
09-16:
Somera restado en Gresillon (Kastelo Gresillon -- v. 02 jul.)
09-17:
3-a NESTo -- Naturista Esperantista Somera Tendaro en apudniĵnegoroda arbaro, Rusio (<boogier@gmail.com>; TTT-paĝo: <http://boogier.chat.ru/nesto/>)
11-15:
Naturamika Semajno en Grindelvaldo, Berna Kantono, Svislando (Kultura Centro Esperantista, C.P. 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./telefakso: +41-32-9267407, retpoŝto: <kce.esperanto@bluewin.ch>)
11-16:
15-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco (IMEK) en urbo Plovdiv, Bulgario. Temo: Aktivigo de la imuna sistemo laŭ diversaj metodoj (D-ro Imre Ferenczy, Pf 143, HU-9002 Gyor, Hungario. Retpoŝto: <FerenczyMD@ aol.com>; TTT-paĝo: <www.esperanto.org/umea>)
11-28:
Projekto "Tra Siberio". Unika ebleco viziti la lagon Bajkalo, trairante siberiajn urbojn: Novosibirskon, Tomskon, Novokuzneckon, Krasnojarskon, Irkutskon (TTT-paĝo: <http://www.sciureto.front.ru/>)
12-16:
Staĝo en Kvinpetalo: Inicado kaj unua praktiko de Esperanto por infanoj kaj plenkreskuloj. Praktikado de la lingvo, duagrada por infanoj kaj plenkreskuloj (Serge Sire kaj Liliane Bon -- Kvinpetalo, v. 05 jul.)
13-23:
Renkontiĝo de Esperanto-Familioj, REF-2005 en la feriejo "Stanica Wodna" ĉe la lago "Mokre", Mazurio, norda Pollando (Lars Sozuer, Gablenzstr. 44a, DE-47059 Duisburg, Germanujo. Retpoŝto: <lars.duisburg@gmx.de>; TTT-paĝo: <http://familioj.komputilo.org/ref2005.html>)
14-22:
15-a Internacia Esperanto-Kongreso en Rigo, Latvio. Temo: Folkloro kaj Turismo (Mara Timermane, retpoŝto: <mtimermane@hotmail.com> aŭ <mtimermane@yahoo.com>; TTT-paĝo: <http://www.geocities.com/mtimermane/Verda_Ondo>)
15-20:
Internacia intensa lingvokurso en Herzberg/Harz, Germanio (ICH, v. 01 jul.)
15-23:
27-a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno, Pollando (PEA-Filio en Koszalin. Tel.: +48-(0)94-3404563 aŭ +48-503-417-825, retpoŝto: <barslavo@wp.pl>)
16-21:
Blankaj noktoj-2005 en Sanktpeterburgo, Rusio (Svetlana Ejst, retpoŝto: <sveta@esperanto.spb.ru>)
16-23:
Kultura Esperanto-Festivalo -- KEF 2005 en Helsinko, Finnlando. Festivalo pri Esperanta kulturo: diversspeca muziko de roko al opero, danco, teatro, literaturo (Finna Esperanto-Junularo, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Retpoŝto: <hamalainen.riitta@kolumbus.fi>; <riitta@arctinar.com>; TTT-paĝo: <http://www. esperanto.fi/kef2005/>)
16-23:
17-a Ekumena Kongreso 2005 en Piliscsaba, Hungario (58-a kongreso de IKUE, 55-a kongreso de KELI kaj 7-a Junulara Ekumena Esperanto-Tendaro) (Farkas-Tatar Eva aŭ Bagi Iren, Baross u. 54/B, HU-1201 Budapest, Hungario. Retpoŝto: <farkas-tatar_eva@externet.hu>; TTT-paĝo: <http://www.ikue.org/kong2005/kong2005.html>; <www.chez.com/keli>)
16-24:
28-a SEFT (Somera Esperantista Familia/Feria Tendaro) en Thomsdorf, Germanio (Werner Pfennig, Uns Husung 29/0705, DE-17034 Neubrandenburg, Germanio. Tel.: +49-(0)395-4221398, retpoŝto: <werner.pfennig@t-online.de>)
17-30:
Somera Esperanto-Tendaro (SET) en Lancov, Ĉeĥio (SET-Lancov v. 03 jul.)
18-22:
Antaŭkongreso en Sankt-Peterburgo, Rusio (TTT-paĝo: <http://uea.org/kongresoj/2005/db_ak.html>)
19-23:
Staĝo en Kvinpetalo: Preparado al Altaj Studoj (skriba parto kun Janine Dumoulin kaj Michel Duc Goninaz). Esperanto kaj komputilo: Unikodo, reto,Vikipedio, OCR... (Serge Sire -- Kvinpetalo, v. 05 jul.)
19-23:
40-a Brazila Kongreso de Esperanto en Porto Alegre, ĉefurbo de la ŝtato Suda Riogrando en la suda Brazilo. Temo: Tutmondiĝo kaj frateco (Lucia Marder, retpoŝto: <aluli@terra.com.br>; TTT-paĝo: <http://lujz.org/bke/index_eo.html>)
20-23:
Konferenco de Internacia Komunista Esperantista Kolektivo en Vilno, hotelo Panorama. (Aliĝiloj mendeblas ĉe Dieter Rooke, Aŭssere Klus 14, CH-4702 Oensingen, Svislando. Retpoŝto: <dieter.rooke@tiscali.ch>)
20-28:
45-a Okcidenta Somera Esperantista Junulara Tendaro (OkSEJT) en Ĉuvaŝio (Retpoŝto: <lingvo@tppchuvashia.ru>; TTT-paĝo: <http://www.tejo.org/rejm/oksejt/>)
23-30:
90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno, Litovio (Litova Esperanto-Asocio, Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio. Tel.: +370-37-208503, -370-5-2391078, telefakso: +370-37-228616, retpoŝto: <litova.ea@mail.lt>; TTT-paĝo: <http://www.esperanto.lt/uk2005/index.html>; ĝeneralaj informoj ĉe UEA: <http://uea.org/kongresoj/index.html>)
23-30:
Salto al Balto: 36-a Internacia Infana Kongreseto (IIK), apud Vilno (Komisiito: Stefan MacGill, Pannonia u. 30/I/6, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel.: +36-1-3495207, retpoŝto: <stefan.macgill@galamb.net> aŭ surloke: S-ino Nijole Stakeniene, retpoŝto: <nijolla@omni.lt>)
25-30:
Bicikla Karavano Vieno – Zakopane (Katharina Tanzberger, retpoŝto: <TaKamasop@gmx.net> aŭ Gregor Hinker, <gregor.hinker@esperanto.at>)
26-31:
Staĝo en Kvinpetalo: Esperanto kaj komputilo: Unikodo, reto,Vikipedio, OCR... (Serge Sire) (Kvinpetalo -- v. 05 jul)
26-31: Progresiga kaj perfektiga kursoj de Esperanto en La Chaux-de-Fonds (Ĉaŭdefono), Svislando (KCE -- 05 jul)
30 jul.-03 aŭg.:
Postkongresaj ekskursoj (Kaŭno-Klaipeda; Riga, Tallin; Sankt-Peterburgo) (TTT-paĝo: <http://uea.org/kongresoj/2005/db_pk.html>)
30 jul.-05 aŭg.:
38-a ILEI-Konferenco en Kaŭno. Interkultura komunikado en edukado (Atilio Orellana Rojas, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando, retpoŝto: <iei001@tiscali.nl>)
30 jul.-06 aŭg.:
71-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Vilno (Irma Sabonyte, p.k. 559, LT-01014 Vilnius, Litovio. Tel.: +370-67437524, retpoŝto: <irma.sabonyte@vkontrole.lt>. Brajle: Alvydas Valenta, Naugarduko 91, LT-03203 Vilnius, Litovio. Tel.: +370-65997690, retpoŝto: <alvydasvalenta@ takas.lt>)
30 jul.-14 aŭg.:
3-a SOMERE en Wissen (Sieg), oriente de Kolonjo, Germanio (Lu Wunsch-Rolshoven, EsperantoLand, retpoŝto: <lu.esperanto(ĉe)gmx.de>; TTT-paĝo: <http://www.esperantoland.org/somere/>)
30 jul.-22 aŭg.:
Eŭropo-Afriko, rondvojaĝo tra LT-PL-DE-LU-FR-AD-ES-MA-ES-PT-ES-FR-MC-IT-AT-DE-PL (Internacia Klubo "Esperantotur", str. M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel./telefakso: +48-52-3461151, retpoŝto: <info@esperanto-turismo.com>)
31 jul.-07 aŭg.:
61-a Internacia Junulara Kongreso en Zakopane, Pollando (61-a IJK, Ireneusz Bobrzak, ul. Torunska 82 m 133, PL-03-226 Warszawa, Pollando, retpoŝto: <ijk@tejo.org>; <ijk.programo@tejo.org>; <ijk.vizoj@tejo.org>; TTT-paĝo: <http://www.tejo.org/ijk/2005/index.php>)
31 jul.-13 aŭg.:
Somera Esperanto-Tendaro (SET) en Lancov, Ĉeĥio (SET-Lancov -- v. 03 jul.)