Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Aŭgusto
01-10:

IEKursoj kaj somerumo ĉe la Sud-Nigramara bordo, Bulgario (Retpoŝto: <lasto@mail.bg> aŭ <lastonikov@Yahoo.co.uk>)

01-14:
Intensa kurso por kursestroj kaj instruistoj en Herzberg/Harz (ICH -- v. 01 jul.)
02-11:
Konu Mongolion (Suno Centro -- v. 01 jul.)
02-12:
Staĝo en Kvinpetalo: Muziko, kanzonoj -- kun realigo de KD (Anne-Sophie Markov, Lino Markov, Guillaume Ternant) (Kvinpetalo -- v. 05 jul.)
03-07:
Esperantologia Fakultato, kun profesoroj Duncan Charters (didaktiko), Giorgio Silfer (literaturo/historio), Usui Hiroyuki (interkulturaj demandoj) en La Chaux-de-Fonds, Svislando (KCE -- v. 11 jul.)
06-12:
Somera Festivalo, kunlude kaj kunstude en Barlaston, Britio. 3-nivela staĝo, eblecoj turismi (EAB, Esperanto Office, Station Road, Barlaston, Staffordshire. ST12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141; retpoŝto: <eab@esperanto-gb.org>; TTT-paĝo: <http://ourworld.compuserve.com/homepages/PGubbins/barlasto.htm>)
06-13:
IKUE-tendaro en Sebranice, Ĉeĥio (Retpoŝto: <svacekm@quick.cz>)
06-13:
Rusiaj Esperanto-Tagoj (RET-05) en Jelec (Daŝa Ivaniŝĉenko, RU-399772 Jelec, ul. Oktjabrskaja 30-15, Rusio; retpoŝto: <barsik@yelets.lipetsk.ru>)
06-15:
Esperanto-ferioj ĉe Mediteranea Maro, Valencio, Hispanio (Esperantotur -- v. 30 jul.)
08-14:
Internacia Junulara Semajno en Vac, Hungario (Hungara Esperanto-Junularo, Pf. 87, HU-1675 Budapest, Hungario; retpoŝto: <ijs@ijs.hu>; TTT-paĝo: <http://www.ijs.hu/>)
09-13:
Esperantologia Fakultato, kun profesoroj Duncan Charters (didaktiko), Giorgio Silfer (literaturo/historio), Usui Hiroyuki (interkulturaj demandoj) en La Chaux-de-Fonds, Svislando (KCE -- v. 11 jul.)
11-14:
4-a Esperanto-Kongreso de Nordoriento -- Tri Provincoj kaj Aŭtonoma Regiono de Interna Mongolio de Ĉinio kaj 2-a Internacia Vojaĝfesto de Esperanto de Ĉinio en Baotou (Liu Hui-qing, telefakso: ++86-(0)472-6987499; retpoŝto: <chenping7422@yahoo.com> aŭ <Chenping-es@sohu.com>)
13-20:
9-a Internacia Renkontiĝo en Francio (Bretonio) (Jean-Pierre Ducloyer, tel.: +33.2.99.09.71.92; telefakso: <jeanpierre-ducloyer@clubinternet.fr>; TTT-paĝo: <http://www.plouezec.fr/esperanto.html>)
14-19:
Esti virino kaj verkistino en la hodiaŭa mondo (feminisma kaj literatura konferenco sub la aŭspicio de PEN-Klubo) en La Chaux-de-Fonds (Ĉaudefono) (KCE -- v. 11 jul.)
14-22:
14-a MELA (Memzorga Lagumado) en Delegyhaza, Hungario. Sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlim-baniĝi (Poŝtelefono: +36-30-2097864; retpoŝto: <DL8oap@gmx.net>)
14-27:
Ripozrestado en Somera Esperanto-Tendaro (SET) en Lancov, Ĉeĥio (SET-Lancov -- v. 03 jul.)
16-20:
Staĝo en Kvinpetalo: Inicado al traduk-arto (Suzanne Bourot). Esperanto kaj komputilo: Unikodo, reto, Vikipedio, OCR... (Serge Sire) (Kvinpetalo -- v. 05 jul.)
16-27:
39-a Internacia Esperanto-Feriado kun lingvaj kursoj por komencantoj kaj progresantoj, en Kudowa Zdroj, Pollando (Silezia Esperanto-Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Pollando; retpoŝto: <vroclavo@poczta.onet.pl>; TTT-paĝo: <http://vroclavo.republika.pl/>)
17-28:
Esperanto-Kunvenoj kadre de la Monda Junulara Tago en Kolonjo, Germanio (Ulrich Matthias, retpoŝto: <Ulrich.Matthias@t-online.de>; TTT-paĝo: <http://www.u-matthias.de/verein/ikue.htm>)
19-21:
24-a Komuna Seminario en Kamogawa, gubernio Chiba, Japanio (Japana Esperanto-Junularo, retpoŝto: <ks24@yahoogroups.jp>; TTT-paĝo: <http://jej.jp/ks>)
19-21:
NOREK, la Nord-Okcidenta Esperanto-Konferenco en Sandman Hotel Downtown, Kalgario, Alberto, Kanado (Retpoŝto: <canadamichelinebb@iname.com>; TTT-paĝo: <http://www.esperanto-antauen.com/NOREK>)
20-27:
30-a Internacia Esperanto-Semajno en Sete ĉe Mediteraneo. Trinivela kursejo en agrabla feriejo kun baniĝado, ripozo, turismo (Esperanto, Culture et Progres, 5 rue dr Roux, FR-34090 Montpellier, Francio; tel.+telefakso: +33(0)467541543; retpoŝto: <jf.passarella@free.fr>; TTT-paĝo: <http://perso.wanadoo.fr/nikolao:esperanto.html>)
23-27:
FESTO 2005 apud la lago de Saint-Peyres, en sudo de Francio. Ĝia temo: Amo ĉiam... (Tel.: +33-2 40 69 48 95; retpoŝto: <ben@esperanto-jeunes.org>; TTT-paĝo: <http://esperanto-jeunes.org/festo/>)
23-27:
Staĝo en Kvinpetalo: Esperanto kaj komputilo: Unikodo, reto, Vikipedio, OCR... (Serge Sire) (Kvinpetalo -- v. 05 jul.)
23 aŭg.-01 sep.:
Vizito en Mongolio laŭ spuroj de Ĝingis-Ĥano (Esperantotur -- v. 30 jul.)
25-28:
2-a Somera Universitato de EDE (Eŭropo-Demokratio-Esperanto) en Lapoutroie, Francio ĉe germana limo (Retpoŝto: <brunobambois@free.fr>; TTT-paĝo: <http://www.e-d-e.org/>)
25-29:

4-a Azia Kongreso en Nepalo (Ĝenerala sekretario, s-ro Bharat Ghimire, P. O. Box 180, Kathmandu, Nepalo; retpoŝto: <nespa_bharat@hotmail.com> aŭ 4-a AK de Esperanto (ĉe NEspA), G.P.O. Box 8974 CPC 102, Katmandu, Nepal; tel.: +977-1-4410524 (11:00-17:00 lundo-vendredo); retpoŝto: <esperanto@wlink.com.np>; TTT-paĝo: <http://www.jei.or.jp/kaem/kaem-AK4prokrasto.htm>)

27-28:
27-a Somera Kunveno de Pakistana Esperanto-Asocio en Abbottabad (Pakistana Esperanto-Asocio, Centra Oficejo: Esperanto Markaz, Chowk Shahidan, Multan, Pakistano; retpoŝto: <saluton123@yahoo.com>)