Unua paĝo >> Esperantujo >> Lernado


Vortareto por lernantoj (Z)

de LAŬLUM

0 Zamenhof Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1914), okulisto, la kreinto de Esperanto.

  Zamenhof havis bonan koron,
Dumvive faris penlaborojn,
Por disvastigi Esperanton,
Kaj amikigi la popolojn.

4 zorgi 1 Serioze direkti sian atenton kaj aktivecon al ies bono. 2 Apliki sian atenton, ke ago estu bone plenumita. 3 Maltrankviliĝi pro necerteco aŭ dubeco de io, kion oni opinias grava: Riĉa ~as pri ĉampano, malriĉa pri pano. 4 Konscience fari, plenumi (taskon ktp): Antaŭ ĉio ~u oficon, plezuro atendos sian vicon.

  Zorgu ankaŭ la aliajn,
Kaj aliaj zorgos vin.
Ne prizorgu nur la viajn,
Kaj feliĉos vi sen fin’.